Cập nhật lúc: 21:14, 02/07/2014 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi có 96 xã thuộc vùng khó khăn


(Baoquangngai.vn)- ​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo đó, cả nước có 3.815 xã thuộc 420 huyện của 53 tỉnh thuộc vùng khó khăn. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi còn 96/184 xã, phường, thị trấn của 14 huyện, thành phố thuộc vùng khó khăn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể số đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi như sau: Ba Tơ-20, Sơn Hà-14, Sơn Tây-9, Tây Trà-9, Trà Bồng-9, Bình Sơn-7, Đức Phổ-7, Minh Long-5, Mộ Đức-4, Sơn Tịnh-3, Lý Sơn-3, thành phố Quảng Ngãi-2. Tư Nghĩa-1.
 
Việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Quyết định 1049/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.

 

PV

 

.