Cập nhật lúc: 21:30, 11/06/2014 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, bồi thường nhà cấp I là 4.143.000đ/m2, nhà cấp II.A là 3.959.000đ/m2, nhà cấp II.B là 3.634.000đ/m2, nhà cấp II.C là 3.184.000đ/m2; nhà cấp III.A là 3.220.000đ/m2, nhà cấp III.B là 3.032.000đ/m2, nhà cấp III.C là 2.653.000đ/m2; nhà cấp IV.A là 2.618.000đ/m2, nhà cấp IV.B là 2.381.000đ/m2, nhà cấp IV.C là 2.069.000 đ/m2; nhà khác là từ 361.000 đ/m2 đến 1.564.000 đ/m2; nhà sàn đồng bào miền núi từ 1.476.000 đ/m2 đến 2.566.000 đ/m2.

Quy định cụ thể về giá bồi thường đối với công trình phục vụ đời sống (nhà vệ sinh; nhà tắm); công trình phục vụ sản xuất (chuồng: trâu, bò, heo; sân phơi; giếng nước; bể nước; đất đào ao nuôi cá, tôm, thủy sản các loại; trụ cổng ngõ xây gạch, móng đá; trụ điện; trụ điện thoại); các loại giếng đóng; trang – mồ mả.

Đơn giá bồi thường trên đây được áp dụng cho các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa. Riêng đối với thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù chênh lệch nhân công giữa thành phố và các huyện là 1,052.

Đối với các huyện (Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà và huyện Lý Sơn), thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau: Nghĩa Hành là 1,014; các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng là 1,016; Sơn Tây 1,021; Tây Trà là 1,056 và huyện Lý Sơn là 1,075.

Đơn giá này áp dụng đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng mới hoặc chưa phê duyệt thì áp dụng theo đơn giá được quy định tại Quyết định này; đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp giá theo Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012. Đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện dở dang thì tùy trường hợp cụ thể, chủ đầu tư, UBND các huyện thành phố có ý kiến đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cụ thể; riêng dự án mở rộng Quốc lộ 1, cho áp dụng đơn giá theo Quyết định này cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã và sẽ phê duyệt và áp dụng kể từ ngày Quyết định được ban hành.

 

PV

.