Cập nhật lúc: 07:45, 03/05/2014 [GMT+7]
.

Xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng ở TPQN: Nhiều quyết định chưa thực thi


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, còn tồn đọng nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đã có hiệu lực thi hành nhưng vẫn chưa tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, dứt điểm. Điều đó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự đô thị và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

 Dân lơ...

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2003-2012, trên cơ sở tham mưu của Đội Quản lý trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 511 quyết định xử lý vi phạm hành chính của 507 trường hợp trên lĩnh vực đất đai và xây dựng. Trong đó, quyết định được ban hành từ năm 2004- 2007 là nhiều nhất. Đến nay đã thi hành được 389 quyết định, đạt 76,12% và số chưa chấp hành có 122 quyết định (đã nộp tiền nhưng chưa khắc phục hậu quả: 47 quyết định; chưa nộp tiền, chưa khắc phục hậu quả 61 quyết định và chưa khắc phục hậu quả 14 quyết định), nhưng đã hết thời hiệu xử phạt bằng tiền. Lĩnh vực vi phạm, gồm: Xây dựng trên đất lấn, chiếm (28 quyết định); xây dựng vi phạm quy hoạch (69 quyết định); xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng (22 quyết định) và xây dựng không phép (3 quyết định). Những địa phương có quyết định tồn đọng nhiều, gồm: Nghĩa Chánh 66 quyết định, Nghĩa Lộ 21 quyết định, Quảng Phú 10 quyết định, Lê Hồng Phong 7 quyết định...

 

Xây dựng nhà trái phép trong khu vực quy hoạch khu đô thị An Phú Sinh.
Xây dựng nhà trái phép trong khu vực quy hoạch khu đô thị An Phú Sinh.Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân của vấn đề này, lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi cho rằng: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người vi phạm chưa cao, vẫn còn tình trạng chấp hành quyết định xử phạt hành chính theo hướng đối phó. Một số trường hợp cố tình vi phạm, tìm mọi cách trốn tránh, thậm chí có trường hợp chống đối quyết liệt nên đã gây trở ngại lớn trong công tác tổ chức thực hiện. Mặt khác, một số trường hợp chấp hành nộp tiền phạt, nhưng chưa tháo dỡ công trình vì bức xúc chỗ ở và nằm trong vùng quy hoạch nhiều năm chưa thực hiện. Đồng thời, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy phép xây dựng... gặp nhiều vướng mắc, thực hiện chưa kịp thời nên dẫn đến một số trường hợp công dân vi phạm.

Trách nhiệm do đâu?

UBND TP. Quảng Ngãi cho rằng, xét về chức năng quản lý Nhà nước thì việc để các quyết định xử phạt hành chính đã có hiệu lực thi hành còn tồn đọng nêu trên thì trách nhiệm trước tiên thuộc về UBND các xã, phường. Bởi lẽ, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND thành phố giao: "Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức tống đạt quyết định và chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố)". Tuy nhiên, trong thực tế rất ít UBND xã, phường quan tâm đôn đốc hoặc có báo cáo đề xuất hướng xử lý những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, chưa mạnh dạn đề xuất hướng xử lý đối với các xã, phường cố tình không chấp hành sự chỉ đạo của UBND thành phố trong lĩnh vực này, dẫn đến làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành. Điều đó tạo dư luận không tốt trong nhân dân, cũng như chưa tạo được sự công bằng trong việc thực thi pháp luật.

Về biện pháp xử lý, UBND thành phố cho biết: Thời gian đến, UBND thành phố sẽ điều chỉnh quyết định xử phạt cho phép tồn tại công trình vi phạm và hướng dẫn làm các thủ tục về nhà và đất đối với 66 quyết định của 67 trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch nhưng nay đã có quyết định điều chỉnh thu hồi đất của UBND tỉnh. Cho tạm thời tồn tại công trình vi phạm, không được cơi nới chờ thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và công bố đối với 24 quyết định của 25 trường hợp.

Đối với 19 trường hợp (21 quyết định) cố tình trốn tránh thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện. Đồng thời, ban hành quyết định tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định đối với 5 trường hợp... Về lâu dài, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, kiên quyết không để các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tồn đọng như những năm trước.

Bài,ảnh: PV

 

.