Cập nhật lúc: 10:55, 05/05/2014 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh: Lấy sức dân chăm lo cho dân


(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp huyện Sơn Tịnh đã phát huy vai trò là một tổ chức liên minh chính trị, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.  

TIN LIÊN QUAN


Nâng chất các cuộc vận động

Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội.

Được sự giúp đỡ của mặt trận các cấp, đời sống người dân Sơn Tịnh ngày càng được nâng lên.
Được sự giúp đỡ của mặt trận các cấp, đời sống người dân Sơn Tịnh ngày càng được nâng lên.Để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã triển khai mô hình xây dựng “điểm sáng khu dân cư 6 không” đến 100% xã, thị trấn với 6 tiêu chí phù hợp ở cộng đồng dân cư đã thực sự mang lại hiệu quả trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 100/106 thôn đạt văn hóa; 332/414 khu dân cư tiên tiến và 40.934/45.479 hộ đạt chuẩn văn hóa.

Cuộc vận động này được lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Qua đó, nhận thức về việc xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc nhờ sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trong việc làm đường liên thôn, liên xã, xây dựng kết cấu hạ tầng…

Mặt trận Tổ quốc huyện còn hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để nhân dân trong khu dân cư cùng nhau bàn bạc những công việc thiết thực có liên quan đến đời sống, an ninh trật tự xã hội tại các thôn, khu dân cư. Cuộc vận động “Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thông qua việc đổi mới hình thức tuyên truyền và phương thức vận động. Năm năm qua, toàn huyện đã vận động được trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, đã hỗ trợ tu sửa, xây mới 259 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và 90 nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ, mua 125 con bò hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Phát huy dân chủ

Mặt trận Tổ quốc huyện xác định việc phát huy dân chủ là điều kiện để tăng cường đoàn kết, thống nhất giữa Đảng, chính quyền, hội đoàn thể và nhân dân. Nhiều hình thức như lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Nghị quyết của cấp uỷ đảng, Nghị quyết HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương được nhân dân tích cực tham gia đóng góp. Triển khai thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động thông qua Mặt trận và các đoàn thể, đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp tổ chức cho cán bộ và nhân dân học tập, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật và vận động nhân dân thực thi pháp luật.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Thường xuyên phối hợp và tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp triển khai các hoạt động giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, thực hiện hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… góp phần không nhỏ vào sự ổn định an ninh, chính trị của địa phương.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại khu dân cư đã giúp cho chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, chấn chỉnh lại các hoạt động và cải tiến thủ tục hành chính để ngày càng gần dân hơn. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận còn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ sở tôn giáo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.