Cập nhật lúc: 21:25, 02/05/2014 [GMT+7]
.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.
 

Quyết định nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn theo 3 mức: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện chung để nâng bậc lương trước thời hạn còn có những tiêu chuẩn, điều kiện riêng đối với từng mức. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. 

Quy định này được áp dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được hỗ trợ biên chế, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện nghỉ hưu.PV

.