Cập nhật lúc: 08:39, 02/05/2014 [GMT+7]
.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Tăng thu, giảm tỷ lệ nợ đọng


(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ đầu năm 2014, ngành BHXH tỉnh đã quán triệt, tổ chức khai thác nguồn thu mới hợp lý. Cán bộ làm công tác thu từ tỉnh đến huyện luôn bám sát địa bàn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm tạo mọi thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm.

TIN LIÊN QUAN


Nhờ các biện pháp tích cực đó, đến ngày 31.3, toàn tỉnh có 824.725 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số thu 340,157 tỷ đồng, đạt 23,5% so với kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được đơn vị thực hiện kịp thời, đặc biệt là việc in và phát hành thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác tiếp nhận giải quyết chế độ, chính sách theo cơ chế một cửa tiến tới ‘‘một cửa liên thông’’ tiếp tục được đơn vị chú trọng.

Đồng chí Trương Văn Nam- Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban.
Đồng chí Trương Văn Nam- Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban.

 

 


Trong quý I/2014 đã tiếp nhận hơn 170 ngàn hồ sơ các loại và phối hợp với các bộ phận chuyên môn giải quyết theo đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT trong quý I/2014 là 284,166 tỷ đồng. Trong đó, chi KCB BHYT là 64,010 tỷ đồng, với 424.729 lượt KCB nội, ngoại trú.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, chuyển từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ đối tượng. Đồng thời, triển khai  niêm yết công khai tất cả các văn bản liên quan đến quy trình tiếp nhận, giải quyết các chế độ chính sách tại bộ phận ‘‘một cửa’’ để người dân biết và nắm chắc quy trình khi đến liên hệ giải quyết công việc nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để phục vụ đối tượng ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan thông qua phát hành các ấn phẩm hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cũng được đơn vị thực hiện kịp thời đến các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở y tế, trường học... trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Hầu hết các doanh nghiệp còn lúng túng, chưa xây dựng được cơ chế tiền lương mới theo Nghị định 49, 50, 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đã làm ảnh hưởng đến công tác đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN dẫn đến nợ đọng tăng. Tình hình SXKD của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn khó khăn, sản xuất không hiệu quả, có đơn vị sản xuất cầm chừng, thu nhập, việc làm của người lao động không ổn định. Công tác giải quyết chế độ BHXH còn một số sai sót, tình trạng đơn vị và người lao động cố tình làm sai lệch hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. Việc triển khai thực hiện công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định mới còn một số vướng mắc… gây khó khăn cho đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước tình hình đó, đồng chí Trương Văn Nam- Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị BHXH các huyện, thành phố trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nắm chắc số đơn vị và số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT theo quy định để có biện pháp khai thác mở rộng đối tượng, nhất là BHXH, BHYT tự nguyện; đối tượng cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê các đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để chốt danh sách chính xác, hạn chế việc in và cấp trùng thẻ BHYT. Tăng cường công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn. Tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động và tiến hành khởi kiện các đơn vị cố tình trốn đóng, tránh nộp ra tòa án... nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới mức 5%, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao trong năm 2014.
      

Bài, ảnh: THANH HIẾU

 

.