Cập nhật lúc: 17:00, 20/01/2014 [GMT+7]
.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa: Ngày càng đi vào chiều sâu


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện và đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2013, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Phong trào này đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tốt đẹp…

 


Để phong trào này đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Sở VH-TT-DL xây dựng dự thảo, quy chế về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để UBND tỉnh phê duyệt. Từ đó, LĐLĐ đã ban hành hướng dẫn, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét cơ quan, đơn vị văn hóa hằng năm, triển khai xuống các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện. Mặt khác, để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc chấm điểm, xét và đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc triển khai và thực hiện xét được tiến hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. LĐLĐ huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, phúc tra chấm điểm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký và đề nghị xét.

Dựa trên các tiêu chí, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, từng bước cải cách thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việc triển khai tích cực, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tại cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ công chức - viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”,… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Mỗi CNVCLĐ đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Qua phong trào, nhiều nội dung và hình thức thi đua đa dạng, phong phú được triển khai có hiệu quả như: Xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; lao động có kỷ luật, sáng tạo; hợp tác, giúp đỡ nhau làm việc với năng suất chất lượng cao; tích cực tham gia phong trào học tập và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa còn là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. Qua kiểm tra, đánh giá của LĐLĐ, năm 2013 toàn tỉnh có 1.810/2.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.


Bài, ảnh: Sông Thương
 

.