Cập nhật lúc: 19:26, 16/01/2014 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp tỉnh đã nỗ lực xây dựng một nền Tư pháp nhân dân "công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, học dân" để phục vụ nhân dân.

Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, năm 2013, ngành tư pháp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực hoạt động thu hút đầu tư, phát huy thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế- xã hội. Để việc tham mưu được tốt, ngành không ngừng củng cố, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện bộ máy, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân ngành tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2013.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân ngành tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2013.


Năm 2013, ngành đã tạo đột phá trong cải cách hành chính, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi quan hệ giải quyết hồ sơ hành chính thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông". Thời gian giải quyết, quy trình, thủ tục đã được ngành rút ngắn tối đa, nhiều thủ tục được giải quyết trả kết quả ngay tại chỗ, giảm đáng kể thời gian chờ đợi so với trước đây. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được triển khai có hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. Công tác đào tạo, quy hoạch công chức, viên chức được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả...

Ngành tư pháp đã nỗ lực đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách tư pháp, cải cách pháp luật và cải cách hành chính. Trong đó, ngành đề ra từng nhóm nhiệm vụ chính để tập trung thực hiện, như: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao công tác pháp chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoạt động trợ giúp pháp lý; tiếp tục kiện toàn và tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc...

Các nhiệm vụ trọng tâm này được ngành tư pháp lồng ghép, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của trung ương, tỉnh và ngành tư pháp. Từ đó tạo bước đột phá, nhân rộng điển hình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng xã hội.

Để đạt thành tích cao trong công tác, ngành phát động nhiều phong trào thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Mỗi phong trào thi đua đều gắn với những khẩu hiệu, việc làm cụ thể. Nhờ đó, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, khí thế. Nhiều phong trào thi đua đạt kết quả tốt, như: Thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là phong trào thi đua “Ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương” được thực hiện thành công, khẳng định tinh thần yêu nước, sẵn sàng hướng về biển đảo của toàn ngành tư pháp Việt Nam...

Bên cạnh đó, ngành đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Các địa phương tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; đồng thời có kế hoạch bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sở trường của từng người để phát huy kết quả công tác. Nhiều cán bộ tư pháp còn tự trau dồi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm thực hiện thành công chiến lược cải cách tư pháp...

Với những kết quả đạt được đó, nhiều tập thể, cá nhân của ngành được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một tập thể và một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng...


Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.