Cập nhật lúc: 21:00, 03/12/2013 [GMT+7]
.

Thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ


(Baoquangngai.vn)- Ngày 3.12, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến thống nhất mức hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
 
Theo đó, về hỗ trợ nhà được quy định cụ thể như sau: Nhà chính bị sập, nước cuốn trôi hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng (thiệt hại trên 70%): 30 triệu đồng/hộ đối với hộ ở miền núi; 25 triệu đồng/hộ đối với hộ ở đồng bằng; bị thiệt hại trên 30% đến 70% hỗ trợ bằng 50% so với nhà bị sập, nước cuốn trôi hoặc không thể tiếp tục sử dụng. Thiệt hại từ 30% trở xuống hỗ trợ bằng 50% so với nhà bị thiệt hại trên 30% đến 70%.
 
Nhà bị sập trên 70% ở huyện miền núi được hỗ trợ 30 triệu đồng, ở huyện đồng bằng được hỗ trợ 25 triệu đồng.
Nhà bị sập trên 70% ở huyện miền núi được hỗ trợ 30 triệu đồng, ở huyện đồng bằng được hỗ trợ 25 triệu đồng.
 
Về hỗ trợ gạo: Đối với những hộ gia đình có tài sản bị trôi hoàn toàn; gia súc, gia cầm bị chết; lương thực bị hư hỏng không thể sử dụng: 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian 3 tháng. Những hộ gia đình có tài sản bị trôi, gia súc, gia cầm hoặc lương thực bị hư hỏng, thiệt hại (hoặc ngược lại): 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian 2 tháng. Những hộ gia đình nhà bị ngập nước có tài sản bị hư hỏng nhẹ; lương thực bị ướt nhưng sử dụng được: 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian 1 tháng.
 
Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ trên do UBMTTQVN tỉnh phân phối từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trường hợp thiếu so với mức hỗ trợ nêu trên thì sử dụng nguồn ngân sách tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương chuẩn xác số liệu thiệt hại do lũ lụt gây ra, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 6.12.2013. Hết thời hạn này, huyện nào chưa thực hiện hoàn thành thì Chủ tịch UBND huyện đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đối với những thiệt hại khác (diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá, gia súc, gia cầm bị chết...), UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 24.11.2010 và Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 12.4.2013 của Chủ tịch UBND tỉnh để hỗ trợ kịp thời.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.