Cập nhật lúc: 13:01, 08/12/2013 [GMT+7]
.

Nỗ lực trong công tác giải quyết khiếu nại của công dân


(Báo Quảng Ngãi)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2013, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh đến các cơ quan hành chính trong tỉnh giảm 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai vẫn chiếm tỷ lệ cao, khiếu nại liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động xả thải và khai thác tài nguyên của doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để giải quyết tốt các khiếu nại của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung quán triệt về thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt đối với thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời và đúng quy định các vụ việc thuộc thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vụ việc, tăng cường công tác tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn của các cơ quan; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với người khiếu nại… Nhờ đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

 

Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ góp phần giảm phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ góp phần giảm phát sinh khiếu nại, tố cáo.


Theo thống kê, trong năm 2013, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã nhận được 863 đơn của 809 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 721 đơn của 692 vụ, đạt 85,5%, vượt chỉ tiêu yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết 41/48 vụ, đạt 85,4%; thủ trưởng các sở, ban, ngành giải quyết 43/46 vụ, đạt 93,5%; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết 351/388 vụ, đạt 90,5%; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết 257/327 vụ, đạt 78,6%.

Qua giải quyết khiếu nại cho thấy, có 82 vụ việc khiếu nại đúng, 437 vụ việc khiếu nại sai, 150 vụ việc khiếu nại đúng một phần. Qua đó đã khôi phục quyền lợi cho 142 người với tổng số tiền 103,4 triệu đồng và 6.285,6m2 đất. Có 317 vụ việc chấp hành thời hạn giải quyết theo quy định, 372 vụ việc giải quyết trễ hạn. Các cơ quan hành chính trong tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện xong 95/127 kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, kết quả đã khôi phục quyền lợi cho công dân với số tiền 5.258,95 triệu đồng và 2.405,6m2 đất.

Điểm đáng chú ý trong năm 2013 là Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan Trung ương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài trên địa bàn. Kết quả đã ban hành thông báo chấm dứt 3 vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 1 vụ, đang thực hiện thủ tục để thông báo chấm dứt đối với 3 vụ thuộc thẩm quyền, đề nghị các cơ quan Trung ương thông báo chấm dứt đối với 3 vụ.

Tuy nhiên, trước thực tế phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian đến với yêu cầu triển khai xây dựng nhiều dự án lớn, tất yếu kéo theo việc thu hồi đất với diện tích lớn, tác động đến nhiều hộ gia đình; công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực còn bất cập do thiếu quy định hoặc quy định chưa hoàn thiện… nên tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian đến vẫn còn tiềm ẩn phát sinh nhiều diễn biến phức tạp.  

Vì vậy, UBND tỉnh đã xác định cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian đến cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn. Trong đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội; chú trọng việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật…

 

Bài, ảnh: T.Trung - P.Đức

 

.