Cập nhật lúc: 16:08, 05/11/2013 [GMT+7]
.

Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập


(Báo Quảng Ngãi)- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức luôn được tỉnh chú trọng.

TIN LIÊN QUAN


Rút gọn thủ tục hành chính

Trong những năm qua, cải cách hành chính được coi là khâu trọng tâm, chính vì thế mà công tác này luôn được chú trọng, nhằm tạo điều kiện thuận cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, toàn tỉnh có hơn 1.200 thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, qua đó kiến nghị đơn giản hóa 548 thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu không cần thiết, trùng lắp. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua đã có bước tiến vượt bậc so với trước. Hiện nay một số sở, ngành đã xây dựng, trình UBND tỉnh công bố lại bộ TTHC theo quy định, đồng thời niêm yết công khai, minh bạch, tạo tiền đề cho công tác rà soát nhằm tiếp tục tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời từng bước hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động quản lý hành chính, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.

Ban quản lý các KCN tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để rút gọn thời gian cấp phép cho các nhà đầu tư.
Ban quản lý các KCN tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để rút gọn thời gian cấp phép cho các nhà đầu tư.


Cơ chế một cửa được triển khai thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị và đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông bước đầu đã phát huy tác dụng, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện TTHC. Đến nay, ở tỉnh ta đã có 19/22 sở, ban, ngành và 14/14 huyện, thành phố thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cấp xã có 128/184 xã thực hiện cơ chế một cửa.


Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy đã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn. Các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực gắn với chuyên sâu và từng bước tách hoạt động sự nghiệp ra khỏi hoạt động quản lý hành chính nhà nước...

Những kết quả cải cách hành chính đạt được trong thời gian qua bước đầu đã tạo được chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý trong quá trình phát triển và hội nhập, góp phần đáng kể đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi vào nhóm giữa bảng xếp hạng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Quảng Ngãi đã ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực. Các Nghị quyết 06 NQ/TU ngày 7.5.2007 của Tỉnh ủy khóa XVII và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13.10.2011 của Tỉnh ủy khóa XVIII được ban hành và triển khai thực hiện đã làm cho công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Theo thống kê của Sở Nội vụ, hai năm rưỡi qua, tỉnh đã cử 204 người đào tạo thạc sĩ, đạt 68%; 15 người đào tạo tiến sĩ, đạt 75% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cử 580 cán bộ, công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 613 cán bộ, công chức đi đào tạo trung cấp chính trị - hành chính; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ, công chức xã...

Chính sách thu hút, đãi ngộ người có trình độ, năng lực công tác tại các cơ quan nhà nước được quan tâm triển khai. Thực hiện Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về địa phương, tỉnh đã thu hút 63 người về tỉnh làm việc gồm: 17 thạc sĩ, 46 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và tốt nghiệp đại học các ngành y, dược về tỉnh công tác. Thu hút 116 trí thức trẻ về công tác tại cấp xã, trong đó có 53 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND các xã thuộc 6 huyện miền núi của tỉnh theo Dự án 600.

 Tiếp tục đột phá

Mặc dù công tác cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực đã đạt những kết quả quan trọng, tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế. Nhìn chung chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực của tỉnh còn nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ, công chức vừa thừa, vừa thiếu, năng lực còn hạn chế, nhất là trình độ ngoại ngữ. Trong công tác cải cách hành chính, tuy tỉnh đã cải thiện chỉ số PCI nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa… Do vậy, tỉnh cần tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đang cần để thu hút đúng đối tượng ngành, nghề nhằm phát huy ngay hiệu quả.

Đối với công tác cải cách hành chính, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, thường xuyên và kịp thời của cấp ủy, thủ trưởng các ngành, các cấp đối với công tác cải cách hành chính. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính (Par Index) theo dõi, đánh giá cải cách hành chính cấp tỉnh; Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện (DOSSI); ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất ượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính các cấp.         


                                                                               PV
 

.
.