Cập nhật lúc: 22:18, 19/11/2013 [GMT+7]
.

7,2 tỷ đồng hỗ trợ xe buýt công cộng và tiền điện cho hộ nghèo


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2013 cho hộ nghèo các huyện thành phố. Tổng hai khoản kinh phí hỗ trợ này là 7,2 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh năm 2012 (phần bổ sung) và 6 tháng đầu năm 2013 đối với Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Quảng Ngãi là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó 6 tháng đầu năm 2013, hỗ trợ 1,9 tỷ đồng cho công ty để hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư (364 tiệu đồng) và hỗ trợ giá vận chuyển đối với tuyến đến huyện miền núi (hơn 1,6 tỷ đồng).

 


Ngoài ra, ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ gần 5,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2013 cho 57.560 hộ nghèo các huyện thành phố. Mức hỗ trợ 90.000 đồng/hộ/quý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận, chi trả, quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức theo quy định hiện hành.
 
 
PV
.