Cập nhật lúc: 10:48, 24/10/2013 [GMT+7]
.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2013


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2013 là năm đầu tiên toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Sau khi Nghị quyết số 21 ra đời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện. Có thể nói, đây là các văn bản chỉ đạo rất quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH Quảng Ngãi triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

TIN LIÊN QUAN

Xác định năm 2013 là năm có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, làm ăn thua lỗ, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Một số chế độ chính sách BHXH, BHYT chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời, gây khó khăn cho đơn vị trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT...

 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở BHXH. Ảnh: PD
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở BHXH. Ảnh: PD


Do đó, ngay từ đầu năm lãnh đạo BHXH tỉnh đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. đồng thời chỉ đạo các đơn vị từ tỉnh đến các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW và các văn bản liên quan đến tất cả cán bộ, viên chức. Tăng cường công tác quản lý, tích cực đưa ra nhiều biện pháp sát với thực tiễn, cùng nỗ lực, cố gắng, khắc phục những khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch ngành cấp trên giao.

Năm 2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh được giao kế hoạch thu  1.115.131 triệu đồng, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn là một thách thức lớn. Tuy nhiên, xác định được nhiệm vụ chính ngay từ đầu năm nên ngành luôn chủ động phân cấp, giao thu cụ thể cho các đơn vị BHXH huyện, thành phố; tích cực cử cán bộ đến BHXH các huyện, thành phố hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác thu. Tăng cường hoạt động của Tổ thu nợ BHXH tỉnh; phát huy có hiệu quả các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành...

Nhờ đó, đến ngày 30.9.2013, số thu toàn tỉnh  là: 994,136 tỷ đồng, đạt 84,67% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, nhất là các đối tượng nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi đi khám chữa bệnh.

Công tác giải quyết các chế độ BHXH và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được thực hiện ngày càng tốt hơn. Việc chi trả các chế độ trong 9 tháng qua được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, vừa qua đơn vị đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng qua Bưu điện, được đông đảo đối tượng hài lòng, tin tưởng.

Công tác cải cách hành chính của ngành tiếp tục được kiện toàn và phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong 9 tháng qua bộ phận “một cửa” tại văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố tiếp nhận 337.599 hồ sơ các loại, đã giải quyết và trả kết quả kịp thời cho đối tượng. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Vừa qua đã hoàn thành việc đánh giá và hoàn thành hồ sơ, thủ tục để đơn vị đánh giá cấp giấy chứng nhận. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sẽ giúp cho việc quản lý, thực hiện mọi nghiệp vụ chuyên môn của ngành theo một quy trình, thủ tục nhất định, chuyên nghiệp và hiện đại, nhằm phục vụ cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn ngày càng được tốt hơn.

 Ông Trương Văn Nam-Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Có thể nói rằng, 9 tháng năm 2013, hầu hết các đơn vị trong toàn ngành đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục, nhất là tình hình nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT kéo dài tại các doanh nghiệp; việc giải quyết các chế độ chính sách có lúc, có nơi còn sai sót; việc lạm dụng quỹ BHXH, BHYT chưa được khắc phục...

Chính vì vậy từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong toàn ngành cần tích cực hưởng ứng đợt phát động thi đua của BHXH tỉnh, nhằm hoàn thành kế hoạch thu và giảm nợ đến mức thấp nhất. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại các đơn vị sử dụng lao động; hoàn thành các thủ tục khởi kiện ra tòa đối với 9 đơn vị nợ đọng kéo dài. Bên cạnh đó, cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng CB, VC…

Với sự nỗ lực, cố gắng trên, tin tưởng rằng năm 2013 BHXH tỉnh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.


Hồ Thủy
 

.
.