Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính: Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Thứ Ba, 22:42, 25/06/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa vừa ký quyết định ban hành một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Giáo dục, răn đe mạnh mẽ

Không phải lần đầu tiên tỉnh ta ban hành quy định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh vừa mới ban hành được đánh giá là khung pháp lý thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong ảnh: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công dân tại TP.Quảng Ngãi theo cơ chế “một cửa”.
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong ảnh: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công dân tại TP.Quảng Ngãi theo cơ chế “một cửa”.


Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20 nêu rõ biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với việc thực hiện chế độ công tác trong cơ quan, đơn vị nhà nước, đảng, mặt trận, đoàn thể của tỉnh và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đề ra biện pháp xử lý đối với từng hành vi vi phạm.  Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm một trong các điều đã nêu trong thực hiện chế độ công tác cũng như đạo đức, văn hóa giao tiếp thì cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình nếu vi phạm lần thứ nhất; nếu tiếp tục vi phạm lần thứ hai thì tổ chức kiểm điểm, thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết để giáo dục; sau đó tiếp tục vi phạm thì tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của UBND tỉnh. Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm ở mức độ nghiêm trọng thì cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên ngay từ đầu (không cần phải qua hình thức nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, khiển trách).

 “Chủ trương 1… quyết tâm 20”

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã có văn bản gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20. Theo đó, phải phổ biến các nội dung quy định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương phải làm gương trong việc thực hiện. Phải cụ thể hóa nội dung quy định tại Quyết định số 20 thành quy định trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch và có biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc.  
 

“Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động sử dụng hết thời giờ làm việc để làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật hoặc quy định cụ thể của cơ quan, đơn vị; không đi muộn về sớm, không sử dụng thời giờ làm việc vào mục đích cá nhân; không say xỉn hoặc có biểu hiện dùng rượu, bia trong giờ làm việc, đặc biệt là khi tiếp xúc hoặc làm việc với người ngoài cơ quan; không làm mất trật tự ở công sở hoặc ở nơi cư trú” (trích Điều 10: Chấp hành các quy định về thời giờ làm việc, tại Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

Ông Tạ Công Dũng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho hay: “Qua trực tiếp kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, kết quả cho thấy hầu hết đã triển khai thực hiện quy định chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 20 của UBND tỉnh. Thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc nêu gương”. Một trong những hành vi vi phạm phổ biến lâu nay trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là không chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức lấy giờ công để giải quyết việc tư.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc, khiến người dân đến liên hệ giải quyết công việc phiền lòng. Tuy nhiên theo ông Tạ Công Dũng, với quyết tâm cao thể hiện qua các biện pháp chế tài trong Quyết định 20 cũng như sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. “Chủ trương 1, giải pháp 10, quyết tâm phải 20 thì mới thực hiện đạt hiệu quả, đưa kỷ luật, kỷ cương hành chính đi vào nền nếp. Sắp tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành để tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

 

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ   
 

.