Ông Lê Văn Lương không đủ điều kiện cấp đất tái định cư

Thứ Năm, 13:53, 16/05/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Ông Lê Văn Lương ở số nhà 11 Hà Huy Tập, tổ 12, phường Nghĩa Chánh (thành phố Quảng Ngãi) có đơn khiếu nại cho rằng, việc Nhà nước thu hồi đất xây dựng khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Du làm cho thửa đất của ông chia đôi, dẫn đến giá trị thửa đất giảm nên yêu cầu Nhà nước phải cấp đất tái định cư.

 Thửa đất mà ông Lương phát sinh đơn khiếu nại được ông Lương chuyển nhượng một phần đất của ông Nguyễn Bằng. Trước khi chuyển nhượng, giữa ông Bằng và ông Nguyễn Tường có phát sinh tranh chấp và được TAND tỉnh công nhận QSDĐ cho ông Bằng tại bản án số 33/DSPT  ngày 25/9/1996. Tại biên bản cưỡng chế THA ngày 8/1/1997, ông Bằng tự nguyện chừa 2m để ông Tường có lối đi nên chiều sâu thửa đất của ông Bằng chỉ còn 17m (19m - 2m).
 

Ngày 6/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã ký quyết định bác đơn khiếu nại đề ngày 16/7/2012 của ông Lê Văn Lương về việc yêu cầu Nhà nước thu hồi hết diện tích còn lại của thửa đất và cấp cho ông một lô đất tái định cư có giá trị tương đương với lô đất cũ.

Ngày 12/5/2005, ông Bằng có đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ cùng với các giấy tờ liên quan đến thửa đất. Trong đó có trích lục bản đồ vị trí cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 23/8/2005 thuộc thửa đất số 2866, tờ bản đồ số 3, phường Nghĩa Chánh. Tuy nhiên, trong hồ sơ này có một số giấy tờ được cán bộ địa chính phường xác lập vẫn thể hiện chiều sâu thửa đất là 19m là trái với biên bản cưỡng chế THA ngày 8/1/1997. Đồng thời, ông Bằng cũng không kê khai đúng phần chiều sâu thửa đất như đã thoả thuận trước đó. Cán bộ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ chỉ ký tên và đóng dấu mà không ghi nội dung xác nhận hồ sơ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không. Khi thực hiện dự án đường Nguyễn Du nối dài, thửa đất của ông Bằng bị thu hồi 36m2 nên diện tích còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích thửa đất tại biên bản THA.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H00160 ngày 25/8/2005 cho ông Bằng là không đảm bảo quy định của pháp luật. Lỗi của việc sai sót này là do ông Bằng kê diện tích không đúng, cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh, Trưởng Phòng TN&MT thành phố thiếu trách nhiệm trong kiểm tra và xác nhận hồ sơ không chính xác.

Sau khi có giấy chứng nhận QSDĐ, ngày 28/2/2006 ông Bằng làm đơn xin tách thửa. Ngày 3/5/2005, Phòng TN&MT thành phố lập sơ đồ thửa đất trích đo thực địa vẫn xác lập thửa đất có chiều sâu 19m, trong khi thửa đất đã được ông Bằng chừa 2m cho ông Tường làm lối đi và việc thực hiện dự án đường Nguyễn Du thì phần đất này tiếp tục bị thu 36m2. Trong khi việc lập thủ tục tách thửa chưa xong, nhưng ông Bằng vẫn lập Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho ông Lê Văn Lương (12/5/2006). Sau đó ông Lương có đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ và Phòng TN&MT thành phố vẫn xác lập chiều sâu thửa đất là 19m, hình thành thửa mới với số hiệu 3003, tờ bản đồ số 3 lập năm 1993, nhưng không kiểm tra ngoài thực địa. Đến ngày 28/8/2006, ông Lương được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H00942, diện tích 95m2.

Thực hiện quy hoạch xây dựng khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Du, ngày 12/11/2007, UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2407 về việc thu hồi một phần đất của vợ chồng ông Lê Văn Lương và bà Lê Thị Kim Linh với diện tích 22m2. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường (Sở TN&MT tỉnh) đã thực hiện không đúng quy định và không đúng thực tế thửa đất. Cụ thể là, sau khi thu thập thông tin để lập phương án bồi thường đã phát hiện thửa đất 98 có phần đất của ông Bằng chuyển nhượng cho ông Lương. Song, Trung tâm chỉ căn cứ vào giấy chứng nhận QSDĐ để vẽ lên bản đồ mà không đo thực tế thửa đất của ông Lương theo quy định tại điểm 7.17 phần 7 Đo vẽ nội dung bản đồ của Quyết định 720/1999 của Tổng Cục Địa chính.

Thực tế trên cho thấy, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Bằng, Lê Văn Lương và hồ sơ thu hồi đất của ông Lương  là không chính xác, chưa  đúng với thực tế. Do đó, căn cứ phần diện tích thửa đất còn lại thì ông Lương không thoả mãn điều kiện để cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định trong các nghị định của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.     
                                                     

    PV
 

.