Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam 50 năm

Thứ Năm, 17:10, 25/04/2013 [GMT+7]
.

12 tháng kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, người nước ngoài phải bán hoặc tặng cho nhà ở đó.

Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành Quyết định Số 13/2013/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu thuộc đối tượng và có đủ điều kiện tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai sẽ được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 71 của Chính phủ thì được sở hữu nhà ở không hạn chế số lượng. Các đối tượng không được sở hữu nhà ở thì được quyền tặng, cho hoặc bán nhà ở đó.

Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ được mua và sở hữu là căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại. Cá nhân người nước ngoài chỉ được mua và sở hữu nếu thuộc đối tượng và có đủ điều kiện theo Điều 2 và 3 của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội.

Người nước ngoài được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam có thời hạn tối đa là 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thời hạn này được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, người nước ngoài phải bán hoặc tặng cho nhà ở đó. Cá nhân người nước ngoài được sở hữu 1 căn hộ chung cư.

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 4/5/2013, chính thức thay thế Quyết định Số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND TP Hà Nội./.
 


Theo VOV online

.