Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn

Thứ Hai, 13:45, 25/03/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Nhiệm kỳ 2008-2013, các tổ chức Công đoàn Quảng Ngãi đã thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức các phong trào thi đua nhằm phát huy năng lực, sức sáng tạo của đoàn viên và người lao động vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Nhờ đó, vị thế của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội ở tỉnh ta ngày càng được phát huy và nâng cao.

TIN LIÊN QUAN


Trong 3 chức năng chính của tổ chức công đoàn, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được các cấp công đoàn Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2008 - 2013.

 Chăm lo cho người lao động

Điều này được thể hiện qua việc các tổ chức Công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp đề xuất với các cơ quan Nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Cụ thể là, hỗ trợ nâng mức tiền ăn giữa ca, tiền thuê nhà trọ, bố trí xe đưa đón công nhân; tổ chức Hội thảo góp ý bổ sung sửa đổi Luật Công đoàn năm 1990,..

 

Dự án nâng công suất Nhà máy Bia Dung Quất từ 50 triệu lên 100 triệu lít/năm- Công trình chào mừng Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XII .
Dự án nâng công suất Nhà máy Bia Dung Quất từ 50 triệu lên 100 triệu lít/năm- Công trình chào mừng Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XII .Phối hợp với các ngành của tỉnh giải quyết và giám sát việc chi trả nợ lương cho 277 lao động của Công ty Cổ phần Đại Cát Tường, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, hằng năm các cấp Công đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động đưa pháp luật đến với người lao động bằng nhiều hình thức, tổ chức đối thoại, trợ giúp pháp lý cho công nhân tại các KCN, KKT Dung Quất. Tổ tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh hoạt động hiệu quả, ngày càng thu hút đông lực lượng người lao động đến xin được tư vấn, trợ giúp pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Một nét mới nổi bật trong nhiệm kỳ qua là nhiều doanh nghiệp đã đưa ra một số chế độ chính sách có lợi hơn cho người lao động. Đến năm 2012 có 40,42% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể. Việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động ngày càng được đảm bảo hơn. Các hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra của công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ cũng đã phát hiện được những bất cập, sai phạm, đồng thời trực tiếp tham mưu, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

Có thể kể ra hàng loạt các chính sách mà LĐLĐ tỉnh đã tham mưu trong nhiệm kỳ qua, như tham mưu với UBND tỉnh, các ngành về chính sách tiền lương, chính sách đối với lao động dôi dư; tham gia vào Ban Đổi mới doanh nghiệp, tham gia với lãnh đạo các công ty sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản, các quy chế phối hợp cho phù hợp với Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Doanh nghiệp. Từ năm 2008 đến cuối năm 2012, có 10 doanh nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi và thành lập nâng số doanh nghiệp được chuyển đổi, sắp xếp lên 34 đơn vị. Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giải quyết các chế độ chính sách cho 778 cán bộ, người lao động với tổng kinh phí được hỗ trợ 29,567 tỷ đồng.

 Hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện chỗ ở cho CNVCLĐ với chương trình hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” được chú trọng, tạo điều kiện cho người lao động cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, với tổng số tiền lên đến trên 2,7 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa mới 95 nhà “Mái ấm công đoàn”.

Củng cố, phát triển mới tổ chức công đoàn cơ sở

Lĩnh vực được đánh giá bức xúc nhất là việc phát triển các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong nhiệm kỳ, trong số 140 công đoàn cơ sở được thành lập mới có 83 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh. Số lượng đoàn viên kết nạp mới là 15.795 đoàn viên, đạt 132% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quảng Ngãi lần thứ XI. Nét mới nổi bật trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua là Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phối hợp chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thành lập 6 Nghiệp đoàn nghề cá tại các huyện ven biển, kết nạp 1.910 đoàn viên vào nghiệp đoàn, làm phong phú thêm đối tượng vận động của Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi.


Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua được thực hiện phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương. Nội dung thi đua tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Làm chương trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”... Nhờ đó đã cho ra đời hàng trăm giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới, góp phần giải quyết khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và công tác. Có 37 giải pháp đạt giải trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, thứ VI và thứ VII. Những giải pháp đạt giải cao đã đi sâu vào nghiên cứu cải tiến và được ứng dụng vào sản xuất tại đơn vị, đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi trên 2 tỷ đồng hằng năm.

Ông Nguyễn Đồng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, khẳng định: “Trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm được rút ra ở nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đang đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

 

Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.


Bài, ảnh: Xuân Hiếu
 

.