Hệ quả của việc cấp sổ đỏ cho đất dự phòng

Thứ Ba, 09:49, 18/09/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Chuyện ông Huỳnh Hiệt ở thôn Hiệp An, xã Phổ Phong (Đức Phổ) kê khai có đất nằm trong phạm vi mở rộng QL 24 và được đền bù 262 triệu đồng thật sự gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Bởi lẽ, nhiều hộ dân cùng có đất như thế nhưng lại không được cấp sổ đỏ, đền bù như trường hợp của ông Hiệt.

Năm 2006, ông Huỳnh Hiệt kê khai đăng ký quyền sử dụng đất thửa đất số 23, với diện tích 1.257m2 thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác (BHK), nằm cạnh QL 24. Trên cơ sở đồng ý của UBND xã Phổ Phong, ngày 8/11/2006, UBND huyện Đức Phổ có Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (AL 345532, số vào sổ H.03509), diện tích 1.257m2 cho ông Hiệt. Việc cấp sổ đỏ cho ông Hiệt sẽ không một ai biết nếu như ông Hiệt không được nhận 262 triệu đồng từ việc đền bù đất nằm trong Dự án mở rộng QL 24. Theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND huyện Đức Phổ thì diện tích đất ông Hiệt được đền bù là 1.079m2/1.257m2. Đây cũng là lý do dẫn đến nhiều hộ dân bất bình, vì cho rằng họ cũng có đất như ông Hiệt nhưng lại không được đền bù.

Theo hồ sơ địa chính, năm 1979, thực hiện chủ trương, chính sách đưa ruộng đất vào sản xuất tập thể, HTX Nông nghiệp Phổ Phong đã trực tiếp quản lý thửa đất số 506, tờ bản đồ số 1 với diện tích 752m2 và thửa số 505 với diện tích 448m2, tờ bản đồ số 1 được đo vẽ năm 1983 theo Chỉ thị 229/TTg. Đến năm 1999, thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về việc cân đối lại diện tích ruộng đất để chia lại cho dân, nhưng hai thửa đất trên không được cân đối chia lại cho dân mà để làm đất dự phòng cho đến nay. Nhưng sau đó UBND xã Phổ Phong lại đề nghị cấp quyền sử dụng diện tích đất trên cho ông Hiệt. Do đó, khi nghe tin ông Hiệt được nhận đền bù phần đất trên, một bộ phận người dân có những phản ứng gay gắt, vì diện tích đất này bỏ hoang, không được trồng cây như kê khai trong hồ sơ đền bù.

Trước thực tế bức xúc đó của người dân, UBND xã Phổ Phong đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên cho ông Hiệt. Tại báo cáo số 98/BC-UBND của UBND xã Phổ Phong khẳng định, việc UBND xã đề nghị cấp sổ đỏ phần đất trên cho ông Hiệt là không đúng, vì đây là đất dự phòng. Vì vậy, UBND xã Phổ Phong đã kiến nghị UBND huyện cho thu hồi sổ đỏ, đồng thời dừng việc bồi thường thiệt hại đối với phần đất nằm trong vùng quy hoạch mở rộng QL 24 cho ông Hiệt.

Hiện nay UBND huyện Đức Phổ đã dừng việc chi trả tiền bồi thường cho ông Hiệt, đồng thời chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với Phòng TN&MT huyện, chính quyền địa phương tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề đúng sai, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp giữa các bên liên quan.


 Đức Nguyễn
 

.