,
Cập nhật lúc 08:11, Friday, 24/02/2012

Thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND: Những hạn chế cần sớm khắc phục


(QNg)- Sau 7 năm đưa vào thực thi, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND đã góp phần quan trọng vào công tác quản lý, điều hành mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục.

Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND được ban hành năm 2004. Qua  7 năm thực hiện đã xuất hiện nhiều tồn tại, bất cập, trong đó hầu hết là xuất phát từ sự thiếu quan tâm đến công tác chỉ đạo triển khai thực hiện luật, đặc biệt là việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. Tính kỷ luật trong việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị chưa được các sở, ngành tuân thủ triệt để.

Tại hội nghị tổng kết thi hành Luật này, UBND tỉnh đã thừa nhận: Công tác xây dựng và ban hành văn bản ở địa phương còn ở thế bị động. Nhiều cơ quan tham mưu xây dựng văn bản chưa chủ động bám sát chương trình xây dựng văn bản QPPL để kịp thời tham mưu soạn thảo. Chất lượng văn bản ban hành chưa cao.

Cá biệt, có trường hợp cơ quan dự thảo không xác định được văn bản đang ban hành có chứa đựng QPPL hay không, ảnh hưởng đến việc xác định trình tự thủ tục ban hành văn bản. Công tác khảo sát thực trạng quan hệ xã hội chịu tác động của văn bản còn sơ sài; việc lấy ý kiến trước khi ban hành văn bản chưa được chú trọng, chất lượng ý kiến không cao, thậm chí góp ý vào dự thảo một cách qua loa, chiếu lệ. Một số văn bản trước khi ban hành không tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp sự điều chỉnh của văn bản.

Trong thực tế thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND, cơ quan dự thảo đôi lúc còn cho rằng trước đây có văn bản quy định về lĩnh vực nào thì nay tiếp tục ban hành lại quy định mới để áp dụng cho lĩnh vực đó. Trong khi văn bản trước đây lại không còn phù hợp thực tế và nội dung có nhiều quy định vượt thẩm quyền cho phép, nhưng không bị phát hiện để hủy bỏ.

Đó là chưa kể đến những bất cập ngay trong các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành mà cần thiết phải có sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, như yếu tố cấu thành, hình thức của văn bản QPPL. Văn bản QPPL mới chỉ đề cập đến tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất mà chưa coi trọng tính khả thi. Trong khi đó, tính khả thi của văn bản QPPL chiếm một vị trí quan trọng, là nhân tố đảm bảo văn bản QPPL có thực sự đi vào cuộc sống hay không. Vấn đề kinh phí để đảm bảo công tác xây dựng, ban hành văn bản cũng chưa được các cấp chú trọng, thậm chí có nhiều địa phương như: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành chưa bố trí kinh phí cho hoạt động này.

Nói về những tồn tại, bất cập trong thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, ông Trần Em - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho rằng: "Việc ban hành văn bản QPPL thời gian qua còn mang tính thụ động; mới chỉ chú trọng về số lượng. Nhiều văn bản ban hành sau chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản ban hành trước đó, dẫn đến khó thực thi". Còn ông Lê Minh Huấn - Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết: "Văn bản QPPL đôi khi ban hành chưa phù hợp, chưa có tính khả thi cao. Một số địa phương ban hành văn bản không tuân thủ kế hoạch đề ra, khi có kế hoạch không ban hành, ngược lại không nằm trong kế hoạch lại cứ ban hành. Việc lấy ý kiến đóng góp trước khi ban hành văn bản dường như đều phó thác cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản".

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã ban hành, để điều chỉnh, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. Đồng thời, phát hiện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản QPPL để có biện pháp khắc phục, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi cao trong quá trình thi hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp đã ban hành. Riêng Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, để các cấp, các ngành nắm vững quy định của luật, từ đó tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL hiệu quả, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.    


THANH NHỊ
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201202/Thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-HdNd-uBNd-Nhung-han-che-can-som-khac-phuc-2133475/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,