Đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Gò rô xã Trà Phong

20:43, 14/01/2010 [GMT+7]
.
(QNĐT)- Huyện Tây Trà vừa đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng tại tại thôn Gò rô xã Trà Phong. Công trình hoàn thành với qui mô nhà sàn truyền thống của người Kor, với diện tích sử dụng trên 130 m2, có sức chứa trên 250 người.
 
 
 
Kinh phí xây dựng công trình hơn 400 triệu đồng thuộc nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II. Đây là một trong 3 kiểu nhà truyền thống của đồng bào Kor được mô phỏng lại. Việc xây dựng nhà sinh hoạt truyền thống tạo điều kiện cho bà con ở địa phương có nơi sinh hoạt qua đó phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống của người Kor.

Đình Long

.