Tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên mới

08:01, 21/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 
 
[links()]
 
Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) kết nạp đảng viên mới.  ẢNH: THANH THUẬN
Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) kết nạp đảng viên mới. ẢNH: THANH THUẬN
Theo đó, đối với công tác phát triển đảng viên mới, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên mới cho từng năm, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, tuyên truyền và xác định công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; xem đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm. 
 
Thực hiện việc "tạo nguồn" phát triển đảng viên cần đảm bảo các yêu cầu: Đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo chất lượng; đảm bảo về phẩm chất chính trị; có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở ở vùng đồng bằng và các tiêu chí ưu tiên đối với các đối tượng đặc biệt, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng. Xác định rõ nguồn phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố hiện nay là những quần chúng tiến bộ, có tín nhiệm và được nhân dân quý mến, trong đó quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trước tiên là đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận; cán bộ đoàn, hội; bộ đội xuất ngũ; thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp về ở địa phương hoặc đang là công nhân tại các đơn vị kinh tế tư nhân chưa có tổ chức đảng; giáo viên; cán bộ, y, bác sĩ trạm y tế; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... Giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức chính quyền, hội, đoàn thể giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng. 
 
Đối với công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đảng viên. 
 
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch rà soát đội ngũ đảng viên, cần làm rõ và có kế hoạch khắc phục những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp; qua đó sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên...
 
ĐÌNH NHẤT
 
 
 

.