Sơ kết 1 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

02:12, 16/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2022.  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Đình Trà đến dự. 
[links()]
 
Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện Kết luận số 01. Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. 
 
Sau hơn 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong các cấp ủy, tổ chức đảng về nhận thức và hành động trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
 
Nhiều mô hình, việc làm theo Bác đã được tiếp tục thực hiện, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa tích cực vào bàn tỉnh.
 
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
 
Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được quan tâm thực hiện, góp phần làm cho việc thực hiện Kết luận số 01 ngày càng đi vào chiều sâu và bước đầu có kết quả tích cực. Tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thiếu dân chủ, thực hiện chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bệnh thành tích... đã được khắc phục.
 
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh trao Giấy khen cho các cá nhân.
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh trao Giấy khen cho các cá nhân.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. 
 
Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với làm theo bằng những hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “ trên trước, dưới sau”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung…
 
Các tập thể nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01
Các tập thể nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01.
 
Tại hội nghị, đại diện các tập thể và cá nhân đã phát biểu tham luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương và tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.
 Tin, ảnh: H.P

.