Khát vọng hùng cường

14:13, 02/09/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chúng ta đang đi giữa những ngày thu lịch sử với bao niềm hân hoan, phấn khởi. Nghĩ về mùa thu cách mạng cách đây 77 năm, lòng mỗi người dân nước Việt dâng lên sự tự hào. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Khát vọng về độc lập, tự do, về quyền tự quyết và quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc ta đã thành hiện thực.
 
Trong suốt chặng đường 77 năm qua, đất nước đã phải trải qua những cuộc chiến tranh với nhiều mất mát, đau thương. Nhưng với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, chúng ta đã đánh thắng mọi quân xâm lược, chủ quyền được giữ vững, lãnh thổ vẫn vẹn toàn, đất nước vẫn độc lập, nhân dân sống đời tự do. Để rồi hôm nay, đất nước ta có khát vọng mới: Khát vọng hùng cường.
 
Khát vọng hùng cường là khát vọng lớn lao đã được thể hiện rõ trong các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta đặt ra và thúc đẩy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc với các cột mốc cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
 
Khát vọng vươn lên, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường không chỉ là mục tiêu của Đảng ta, mà còn là nguyện vọng của gần 100 triệu người con đất Việt. Chưa bao giờ khát vọng vươn lên lại mạnh mẽ, lại lan tỏa rộng khắp ở các cấp, ngành, ở từng địa phương như hiện nay.
 
Trên bước đường hội nhập và phát triển, với thế và lực mới, Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để hiện thực hóa khát vọng đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là thành quả mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tạo lập được sau 77 năm thành lập nước. Nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh.
 
Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, qua hai năm 2020 và 2021, Đảng ta đã phát huy sức mạnh toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, trở thành hình mẫu trong công tác phòng, chống dịch trên thế giới. Hiện nay, kinh tế - xã hội nước ta đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Điều đó càng cho chúng ta niềm tin để tiến bước, biến khát vọng trở thành hiện thực.
 
Hơn lúc nào hết, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đặc biệt là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để đạt được các mục tiêu 2030 và 2045. Khi đất nước hùng cường đó cũng là một đảm bảo cho nền độc lập tự do vững bền.
 
BÁO QUẢNG NGÃI
 
 
                                                                                                                                                                              
 
.
.