Học tập và làm theo Bác: Nâng cao về nhận thức, chuyển biến về hành động

10:08, 25/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác của từng cơ quan, đơn vị.
 
[links()]
 
Năm 2022, Huyện ủy Trà Bồng đã chỉ đạo lãnh đạo các cấp, ngành tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết những tồn tại, vướng mắc. Cụ thể như, sau khi biết thông tin việc đi lại, cũng như đời sống của người dân ở Nóc Ông Đến, thôn 2, xã Trà Giang quá khó khăn, lãnh đạo huyện Trà Bồng đã xuống tận nơi để nắm tình hình. Sau đó tuyên truyền, vận động 14 hộ dân đồng ý di dời về thôn 1 để ở. Hay trước việc người dân Gò Nổi, thôn Tây, xã Trà Sơn bỏ nhà lên núi ở, khiến nhà cửa khu tái định cư xuống cấp, huyện đã lên tận rẫy vận động và tất cả các hộ dân đều trở về khu tái định cư sống...
 
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. Ảnh: Đăng Sương
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. Ảnh: Đăng Sương
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Bồng Phạm Minh Long cho biết, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác. Trong đó, cụ thể hóa việc học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 08/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ.
 
“Qua kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Huyện ủy Trà Bồng nhận thấy, việc chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ tính nêu gương, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhiều cán bộ đã chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong thực thi công vụ”, ông Long cho biết.
 
Tại huyện Ba Tơ, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Theo Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ, Huyện ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng cấp, từng ngành, gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng cho biết, qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao và đạt những kết quả quan trọng. Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo bằng cách tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. 
 
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức nghề nghiệp chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
 
BÁ SƠN
 
 
 

.