Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

08:38, 16/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, chú trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
 
Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Quang Bình cho biết, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính TP.Quảng Ngãi giải quyết hồ sơ cho người dân.
Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính TP.Quảng Ngãi giải quyết hồ sơ cho người dân.
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 
 
Cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết làm theo Bác sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Thông qua việc đăng ký cam kết đã góp phần nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh. Đa số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương và việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Đảm bảo tính thực chất, hiệu quả 
 
Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi hiện có 270 mô hình học tập và làm theo Bác được triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như mô hình "Chào cờ đầu tuần và nghe một mẩu chuyện về Bác" của phường Chánh Lộ; "10 ngàn đồng xây dựng nhà ở đồng đội" của Hội Cựu chiến binh thành phố; mô hình “3 trong 1”  của Chi bộ 2, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo... 

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Ấn Tây Phan Khánh Lâm cho biết, kế thừa những kết quả khi thực hiện Chỉ thị số 05, đảng ủy xã đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị sát với thực tiễn ở địa phương. Cán bộ, công chức của xã chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ và kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Bí thư cấp ủy tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân và tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 
Ông Đặng Quang Bình cho biết thêm, Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp, nội dung đăng ký làm theo Bác đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều gương điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực.
 
“Mỗi điển hình học tập và làm theo Bác là người thật - việc thật - kết quả thật, chứ không phải để phô trương, hô hào chạy theo phong trào. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ đã trở thành nền nếp của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả “học và làm theo” đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong từng chi bộ và cả cộng đồng”, ông Đặng Quang Bình nhấn mạnh. 
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.