Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không để 'trên nóng dưới lạnh'

14:07, 09/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII), sáng 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, một nội dung quan trọng được hội nghị thảo luận lần này là chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này nhằm hoàn thiện bộ máy chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất từ tổ chức, con người, mục tiêu, phương pháp đấu tranh từ trung ương tới cơ sở.
 
  • Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
    (Báo Quảng Ngãi)- Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/10/2021 (Quy định 37). Quy định này nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
    .
 
Một trong những thành công nổi bật trong những năm qua là cùng với sự lãnh đạo phát triển toàn diện đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy việc xử lý nghiêm những “con sâu” tham nhũng chuyên đục khoét của dân, của nước làm mục tiêu thanh lọc đội ngũ, để bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, cán bộ, đảng viên thực sự là những công bộc của dân. 
 
Cán bộ ở cơ sở tiêu cực, tham nhũng, thì thường chỉ là “tham nhũng vặt”, từ việc “ngó lơ” để người ta sử dụng trái phép vỉa hè để buôn bán, kinh doanh; hay bớt xén tiền chế độ người nghèo, người có công, nâng giá vật liệu xây dựng công trình cấp xã phường... Thế nhưng, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, lâu dần những cán bộ tiêu cực ấy sẽ luồn sâu leo cao, đến khi ngồi vào vị trí lãnh đạo trọng yếu, trong tay có nhiều quyền lực, sẽ có cơ hội kéo bè kết cánh, lập sân sau, tham nhũng những dự án lớn, vơ vét hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng của dân, của nước. Vì vậy, chống tham nhũng, tiêu cực muốn hiệu quả cần phải phát hiện, xử lý nghiêm túc ngay từ cơ sở.
 
Việc Hội nghị Trung ương 5 lần này xêm xét thông qua Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng - tiêu cực, theo tinh thần: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt!", như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc hội nghị.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tất cả 63/63 Tỉnh ủy, Thành ủy nhất trí với chủ trương của Bộ Chính trị về việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đã có 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập ban chỉ đạo là Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang và Khánh Hoà. Điều đó cho thấy chủ trương này là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu bức thiết của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
 
Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ thực sự sâu sát hơn, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, để cuộc đấu tranh đầy cam go này không còn cảnh “trên nóng dưới lạnh”. Có ban chỉ đạo địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ không phải làm thay việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cơ sở, mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn, giám sát, đôn đốc. Một khi đã có tổ chức, bộ máy, thì việc nắm bắt tình hình, xử lý vấn đề, vụ việc ở địa phương cũng sẽ sâu sát hơn; có trí tuệ tập thể bàn bạc, quyết định, chân lý cũng sẽ sớm được sáng tỏ hơn.
 
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan được trao quyền, nhiều vụ án tham nhũng lớn ở địa phương thời gian qua đã được làm sáng tỏ; nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng ở một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi. Thành lập ban chỉ đạo ở cấp tỉnh là để “chia lửa” với trung ương trong việc chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó là điều hết sức cần thiết.
 
Ban chỉ đạo địa phương sẽ do một cán bộ chủ chốt làm trưởng ban sẽ sâu sát hơn với cơ sở. Nếu biết giữ mình thanh cao, trong sạch; nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, hành động thực chất, mạnh mẽ và không chịu bất kỳ sức ép nào, thì hoạt động của ban chỉ đạo địa phương sẽ giúp phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa những cán bộ tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần làm trong sạch nội bộ, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một bộ máy không có cán bộ tham nhũng, hết lòng vì nước, vì dân.
 
VÂN THIÊNG
 
.
.