Tư Nghĩa

Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

11:03, 24/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về công tác nội chính phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân cho biết, những năm qua, công tác nội chính, PCTN và CCTP được Đảng bộ huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Từ đó, huyện thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân cùng triển khai thực hiện công tác PCTN. 
 
Công viên ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) được xây dựng sau khi nhân dân có ý kiến, kiến nghị.           Ảnh: BS
Công viên ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) được xây dựng sau khi nhân dân có ý kiến, kiến nghị. Ảnh: BS
Để công tác nội chính, PCTN và CCTP triển khai có hiệu quả, huyện đã đổi mới công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN và CCTP. Bí thư cấp ủy các cấp tăng cường công tác tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân để kịp thời lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Huyện tăng cường các giải pháp thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP, nhờ đó đạt được hiệu quả tích cực. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác PCTN và CCTP của cơ quan, đơn vị mình...
 
Trong công tác nội chính, các cơ quan, đơn vị đã tập trung tham mưu lãnh đạo huyện xây dựng và triển khai kế hoạch công tác trên các lĩnh vực phụ trách. Những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được nắm bắt và giải quyết kịp thời. Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các chi, đảng bộ đã chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kiến nghị chính đáng của tổ chức, người dân...
 
Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã tiếp 441 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 498 đơn của 498 vụ và đã giải quyết 472 đơn của 472 vụ, đạt gần 95%. Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng được tăng cường. Các cơ quan đã tổ chức kiểm tra 27 doanh nghiệp theo kế hoạch và 6 cuộc kiểm tra đột xuất tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Lực lượng công an, quân sự tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận và xử lý 21 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Viện KSND huyện xử lý 40 vụ/50 bị can. Tòa án nhân dân huyện thụ lý 377 vụ việc các loại. Cơ quan thi hành án đã giải quyết xong 344 vụ việc, đạt 85%.
 
Theo Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân, trong công tác PCTN, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản của cán bộ. Triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị để phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí; đồng thời xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, lãng phí, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn và tài sản của Nhà nước. Huyện cũng chỉ đạo tiến hành rà soát, chấn chỉnh các quy định, quy chế liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản công, chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị...
 
BÁ SƠN
 
 
 
.