Học tập và làm theo Bác phải thực chất, tránh hình thức

21:47, 27/02/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

TIN LIÊN QUAN

Theo kế hoạch, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể… các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư (khóa XIII).

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương những tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương những tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: TL

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, gắn với chủ đề của tỉnh năm 2022.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 phải nghiêm túc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thực chất, tránh chung chung, hình thức.

PV

 
.