Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp

15:45, 11/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ lãnh đạo để tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.
 
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định nhận nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Quốc Việt.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định nhận nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Quốc Việt.
Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng quy định. Trong đó, Tỉnh ủy đã bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX theo đề án được duyệt; điều động, luân chuyển 23 cán bộ từ tỉnh xuống huyện và từ huyện lên tỉnh; kiện toàn, bổ sung, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 20 cấp trưởng và 27 cấp phó; 5 bí thư, 3 phó bí thư và 13 ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng. Đối với cấp huyện và tương đương, đã kiện toàn, bổ sung 13 ủy viên ban thường vụ, 6 bí thư và 3 phó bí thư cấp ủy; 1 phó chủ tịch HĐND và 3 phó chủ tịch UBND.
 
“Thành công trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là Tỉnh ủy đã kiện toàn đủ 54 đồng chí trong Ban Chấp hành theo đúng đề án. Với việc kiện toàn này, tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra".
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, thành công trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là Tỉnh ủy đã kiện toàn đủ 54 đồng chí theo đúng đề án. Với việc kiện toàn này, tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Bên cạnh đó, nhiều giám đốc các sở, ngành được bổ nhiệm; đưa cán bộ từ tỉnh về huyện, cán bộ từ huyện về tỉnh; giữa các sở, ban ngành với nhau và giữa các cơ quan khối đảng, đoàn thể với khối nhà nước nhằm xây dựng đồng bộ bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh, quy trình theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, sở trường công tác, chuyên ngành đào tạo và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo các yêu cầu đề ra và khẩn trương củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy cũng như đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đại hội đảng các cấp là yếu tố quan trọng để bộ máy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở sớm ổn định, đi vào hoạt động. Từ đó, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.
 
Với tinh thần đó, ngoài Đề án Cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đã được ban hành để đào tạo cán bộ, Tỉnh ủy đang xây dựng 2 đề án về công tác cán bộ là "đào tạo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý" và "tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 10 năm, 20 năm tiếp theo". Nghĩa là việc đào tạo mang tính bài bản, khoa học, lâu dài mà đối tượng hướng đến là cấp trưởng phòng, với mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho biết, trong năm 2021 Bình Sơn tiếp tục sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, gắn với thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ. Trong đó, Huyện ủy chú trọng việc đưa cán bộ từ huyện về giữ các vị trí chủ chốt ở xã, thị trấn để bổ sung nguồn lực chất lượng cho cơ sở; đồng thời rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ cho huyện trong giai đoạn tiếp theo.
 
Cán bộ tổ một cửa huyện Lý Sơn sang đảo Bé giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ tổ một cửa huyện Lý Sơn sang đảo Bé giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Trong xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”. Chính vì vậy, công tác này luôn được các các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, quy chế làm việc. Vì vậy, đối với nhiều địa phương chưa chuẩn bị kịp nhân sự vào thời điểm đại hội đảng, thì trong năm 2021 đã bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt như TP.Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ, các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành...
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm liên tục, kế thừa, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ... Để thực hiện đạt mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, chủ động chuẩn bị trước một bước nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của cấp ủy các cấp cho những nhiệm kỳ đến. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ; tiêu chuẩn chức danh cán bộ; các quy chế, quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành...
 
Bài, ảnh: SA HUỲNH
 
 
 
.
.