Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát

20:54, 21/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện Nghĩa Hành đưa vào chương trình giám sát, khảo sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành Trương Quang Hà cho biết, để nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, năm 2021 Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình giám sát. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát; gửi đề cương, lịch giám sát đến cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát để xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu của đoàn giám sát.
 
Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực được Thường trực và các ban HĐND huyện Nghĩa Hành tăng cường giám sát.
Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực được Thường trực và các ban HĐND huyện Nghĩa Hành tăng cường giám sát.
Trong năm 2021, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện Nghĩa Hành đã tiến hành 3 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát. Trong đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức 1 cuộc giám sát và 1 cuộc khảo sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát một số danh mục công trình, dự án dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình chấp hành thi hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện. Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát các công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn sự nghiệp giao thông năm 2021.
 
Trong năm qua, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện mang lại hiệu quả. Tại kỳ họp thường lệ, HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự. Trên cơ sở báo cáo trình tại kỳ họp, HĐND huyện quyết định, thông qua các nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh ở địa phương... Sau kỳ họp, ý kiến của các đại biểu chưa được làm rõ tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp và đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 
Trong giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện thành lập các đoàn giám sát làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát và đi thực tế. Quá trình giám sát đã có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung giám sát được lựa chọn sát với thực tiễn, bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội... Quá trình giám sát đã bám sát chủ trương của cấp ủy và thực tiễn địa phương, lựa chọn những vấn đề có nhiều tác động đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện... để tập trung giám sát chuyên sâu.
 
Theo ông Trương Quang Hà, các cuộc giám sát được tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, có khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các công việc của các cơ quan, đơn vị. Qua giám sát, khảo sát, những vấn đề còn tồn tại ở một số lĩnh vực đã được các đoàn giám sát phát hiện và kiến nghị kịp thời với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị xem xét, tập trung giải quyết. Ngoài ra, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, khảo sát, góp phần đưa các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đi vào cuộc sống.
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
.
.