Đảng mạnh là nhờ chi bộ tốt

15:04, 05/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định "Đảng mạnh là nhờ chi bộ tốt", những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, Đảng bộ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 
Đảng bộ xã Hành Thịnh là điểm sáng ở huyện Nghĩa Hành trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã duy trì thành tích nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đảng ủy xã xác định, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, Đảng ủy xã chú trọng thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn của Huyện ủy Nghĩa Hành về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Cán bộ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) luôn sâu sát cơ sở để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ người dân.  Trong ảnh: Cán bộ và nhân dân xã Hành Thịnh tham quan cánh đồng lúa một loại giống, một chế độ canh tác cho năng suất cao trên địa bàn xã. Ảnh: T.Thuận
Cán bộ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) luôn sâu sát cơ sở để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ người dân. Trong ảnh: Cán bộ và nhân dân xã Hành Thịnh tham quan cánh đồng lúa một loại giống, một chế độ canh tác cho năng suất cao trên địa bàn xã. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh cho biết, đảng bộ xã có gần 400 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn. Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức, việc làm của đảng viên và trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Chi bộ căn cứ vào trình độ của đảng viên để giao nhiệm vụ phù hợp cho từng người. Trong xây dựng nghị quyết, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ phải phát huy trí tuệ tập thể. Mỗi ý kiến phải xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Đồng thời, các nghị quyết phải bám sát đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương và có các giải pháp thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, yêu cầu bí thư chi bộ phải có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với công tác Đảng, thực sự có uy tín trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân...
 
Sau đại hội đảng các cấp, Đảng bộ xã Hành Thịnh chỉ đạo các chi bộ nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ cơ sở. Các đồng chí đảng ủy viên thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, dự các buổi sinh hoạt ở các chi bộ. Thông qua đó, nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. "Các chi bộ vững mạnh góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ, là động lực để đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chi bộ mạnh thì đảng bộ mới mạnh", ông Huỳnh Xuân Vinh nhấn mạnh. 
 
Từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhiều năm liền Đảng bộ xã Hành Thịnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, Đảng bộ xã tiếp tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã không ngừng được cải thiện. Theo đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố vững chắc.  Ông Huỳnh Xuân Vinh cho biết, kết quả đạt được là nền tảng để xã Hành Thịnh thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. Thời gian tới, Đảng ủy xã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.