Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII của Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân

20:38, 10/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/12, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp. Báo Quảng Ngãi điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 
Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:
 
Trong năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra trong bối cảnh chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn rất khó khăn do đợt dịch thứ tư của đại dịch Covid-19; một số chỉ tiêu KT - XH năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch, là thách thức rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của năm 2021 và cả giai đoạn 2021- 2025.
 
Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả” hơn nữa, thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu”; tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phù hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2022.
 
HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:
 
Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả  nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển KT - XH, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 5-6%.
 
Cả hệ thống chính trị phải tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch Covid-19 có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để tiếp cận với nguồn vắc xin và thực hiện hiệu quả chiến lược vắc xin trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi người dân trong tỉnh chủ động cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh là những pháo đài vững chắc để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bên cạnh đó, cùng với việc khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.
 
Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022, trọng tâm là:
 
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế biển. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập, hệ thống tiêu, thoát lũ.
 
Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ổn định; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm 2022, các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình.
 
Thực hiện tốt công tác định hướng thị trường, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tua tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ.
 
Thứ ba, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,…; triển khai thực hiện quyết liệt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2022.
 
Thứ tư, tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; chú trọng cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.
 
Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, ngay từ đầu tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.
 
Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”.
 
Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, các ban của HĐND tỉnh năm 2022 đạt kết quả.
 
Thứ tám, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ ,căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025; các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 27 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đề nghị các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.
 
Kính thưa các đồng chí!
 
Đánh giá năm 2021, tỉnh chúng ta có nhiều khởi sắc, nhưng không thể phủ nhận những hạn chế, khó khăn. Chúng ta đang bước vào một hành trình mới, sẽ có nhiều thử thách mới, nhiều trở ngại mới, áp lực mới và cả nhiều vinh quang mới. Nên nhớ rằng, nếu biển lặng thì ai cũng là hoa tiêu giỏi, chúng ta không chạy một mình mà người khác cũng đang lấy đà, tăng tốc và vượt lên, chúng ta không thể tụt lại phía sau, ngược lại phải bứt phá để vượt lên phía trước. Chúng ta đi chậm là đồng nghĩa với việc thoái bộ, đi ngược lại dòng chảy của thời đại. Nếu chúng ta không muốn bỏ lại phía sau thì hãy học khi người khác ngủ, hãy lao động khi người khác lười nhác và hãy hành động khi người khác còn chần chừ. Chúng ta không thể chỉ nghĩ về những quyền lợi thành tích cá nhân mà cần hướng đến sự hài lòng, niềm hạnh phúc cho hơn 1,2 triệu người dân Quảng Ngãi.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để Nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.
 
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm 2021, chuẩn bị đón năm mới 2022, kỷ niệm 77 năm ngay thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu, quân đội nhân dân anh hùng của một dân tộc anh hùng, hàng triệu người con ưu tú  của quê hương Quảng Ngãi đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hoặc để lại nơi chiến trường một phần xương máu và một phần cuộc sống của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của mỗi chúng ta, nhắc nhở, thúc giục Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ và nguồn lực, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Ngãi. 
 
Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc.
 
Nhân dịp trước thềm năm mới, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Quảng Ngãi đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ngãi mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
.