Sơn Tịnh:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

08:32, 08/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, các cấp ủy đảng ở huyện Sơn Tịnh đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn Nguyễn Hồng Nhân cho biết, trước đây, có thời điểm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng ở cơ sở chưa cao. Điều này thể hiện qua chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là ở một số chi bộ nông thôn có nhiều hạn chế. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy có lúc, có nơi còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu. Tinh thần tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, nhất là đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến; nghị quyết đề ra còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế...
 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang trao quà tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho gia đình ông Nguyễn Điểm (55 tuổi Đảng, thương binh hạng 4/4), ở xã Tịnh Đông.               Ảnh: BẢO CÚC
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang trao quà tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho gia đình ông Nguyễn Điểm (55 tuổi Đảng, thương binh hạng 4/4), ở xã Tịnh Đông. Ảnh: BẢO CÚC
Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy xã Tịnh Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nhiệm vụ trọng tâm và bước đầu có kết quả nhất định. Ví dụ như trước đây, một số chi bộ thôn tổ chức các buổi sinh hoạt rập khuôn, đơn điệu, vai trò của một vài đồng chí trong cấp ủy chưa rõ nét... thì nay các đồng chí trong cấp ủy đã sâu sát cơ sở, đưa ra được nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ. Các buổi sinh hoạt đổi mới theo hướng sát với thực tế. Nội dung sinh hoạt chuyên đề dựa theo công tác trọng tâm của thôn... Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Hoàng Hiệp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và Chỉ thị số 05  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
 
Đối với những tổ chức đảng bị xếp loại yếu kém, cán bộ chủ chốt có sai phạm, bị kỷ luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã chỉ đạo xử lý khắc phục. Đồng thời định hướng những nội dung để tổ chức đảng đó tập trung giải quyết như tập trung củng cố, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện về giữ các chức vụ chủ chốt của đảng ủy các xã; phân công cán bộ phụ trách xã để kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng... Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huyện Sơn Tịnh đã khắc phục được những tồn tại về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở đảng yếu kém trước đây.
 
"Đến nay, các chi bộ đã kịp thời khắc phục được tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt. Trong sinh hoạt tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp, phát biểu làm rõ những mặt đạt được, những hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ sắp tới... Nhờ đó, tính chiến đấu, tính giáo dục, tính dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được phát huy; năng lực cấp ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng cao", ông Hiệp nhấn mạnh.
 
SÔNG THƯƠNG
 
 
 
.
.