Phản bác luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo

15:35, 09/11/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Do đó, việc tăng cường phản bác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, nhằm bảo vệ chủ quyền hợp pháp, thiêng liêng của đất nước.
 
Việt Nam có tiềm năng kinh tế biển rất lớn. Biển, đảo đã gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế chiến lược quốc phòng - an ninh vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Chiến sĩ Hải quân Việt Nam chắc tay súng bảo vệ Quần đảo Trường Sa.           Ảnh: H.ANH
Chiến sĩ Hải quân Việt Nam chắc tay súng bảo vệ Quần đảo Trường Sa. Ảnh: H.ANH
Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, biển đảo và kinh tế biển càng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Biển, đảo Việt Nam có vị trí quan trọng trong tuyến hàng hải của thế giới và các nước trong khu vực. Vận tải biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản, khai thác khoáng sản, chế biến dầu khí và điện khí, phát triển du lịch và dịch vụ biển... là những lợi thế, nội lực quan trọng cho đất nước ta tiến đến tương lai mà nhiều quốc gia không có được. Bên cạnh đó, biển, đảo Việt Nam còn có vị trí, vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh; hình thành phên giậu, pháo đài, chiến lũy nhiều tầng, lớp, bố trí thành tuyến phòng thủ liên hoàn vững chắc bảo vệ Tổ quốc.
 
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam sẽ góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
 
Trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay, Đảng ta thể hiện rõ quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) nêu rõ: “...phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng, chúng ta quán triệt phương châm: Kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (năm 1982) và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, giữ vững được chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 
Tuy nhiên, thời điểm trước và sau Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và báo, đài ở nước ngoài; các trang mạng xã hội lợi dụng những “điểm nóng” trên Biển Đông đã phát tán tài liệu, hình ảnh, video xuyên tạc tình hình Biển Đông. Chúng bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên các trang mạng xã hội chúng rêu rao rằng: Việt Nam lôi bè kéo cánh, đi với nước này, chống nước kia... Đây là những thông tin xấu độc, sai sự thật để cố tình kích động dư luận. Bởi cái gọi là Việt Nam đi với nước này chống lại nước kia... là luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch, tuyệt nhiên không có trong đường lối đối ngoại, hoặc trong chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định.
 
Các đối tượng cơ hội, chống phá còn phê phán Đảng và Nhà nước “phản ứng chậm”, hoặc “né tránh, không dám đối đầu, để chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị đe dọa”. Các thế lực thù địch bẻ lái dư luận, kích động người dân nhằm mục đích cuối cùng là xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, muốn phủ nhận những nỗ lực và quan điểm kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, làm cho lòng dân không yên, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định, hòa bình của đất nước ta.
 
Chúng ta khẳng định rằng, chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thực tế cho thấy, mỗi khi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình, đó là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao... Điều này đã được nêu rõ trong các Nghị quyết của Đảng và được chứng minh qua việc giải quyết vấn đề Biển Đông của Việt Nam, với tinh thần thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).
 
Những quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, sáng suốt và kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, những thông tin, luận điệu phản động, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
NGUYỄN THANH HOÀNG
 
 
 

 

.
.