Đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức

18:50, 08/11/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước bị xử lý kỷ luật. Điều này ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo và giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.
 
Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung quan trọng. Nó có ý nghĩa quyết định sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia học Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do LĐLĐ tỉnh tổ chức.                    Ảnh: ST
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia học Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Ảnh: ST
Hằng năm có 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 90% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và 97% cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và hội viên, đoàn viên của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội đã viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cá nhân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở một số cấp ủy, tổ chức đảng nhiều mặt còn hạn chế. 
 
Trong đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về đạo đức. Việc cảnh báo phòng ngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc với cấp dưới; trong tự phê bình không dám nhận khuyết điểm, trong phê bình còn nể nang, ngại va chạm, ngại đổi mới... Từ năm 2016 - 2020, có 28 tổ chức đảng và 1.369 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trong giai đoạn này, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, 958 đảng viên; trong đó có 297 đảng viên bị cảnh cáo, 35 bị cách chức và 59 bị khai trừ đảng...
 
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc nội dung “xây dựng Đảng về đạo đức” mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định. Việc xây dựng Đảng về đạo đức phải thực hiện đồng bộ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; khắc phục triệt để tình trạng thiếu dân chủ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...
 
SÔNG THƯƠNG
 
 
 
.