Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05

11:23, 07/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/10 Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Võ Thanh An; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Đình Trà chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn khai mạc tọa đàm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, là động lực quan trọng đối với sự phát triển của của đất nước. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, thể hiện thông qua những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo Bác, nhằm rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay; những tồn tại hạn chế cần khắc phục…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An phát biểu tại buổi tọa đàm.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An phát biểu tại buổi tọa đàm.

Lãnh đạo các đơn vị đã trình bày 9 tham luận. Nội dung tham luận chủ yếu tập trung phân tích về: đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị gắn với Học tập và làm theo tấm gương Bác; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan trong mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tránh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực trạng và giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An cho rằng: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU

.
.