Thành ủy Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

10:04, 24/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ TP.Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Tự soi, tự sửa
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Trần Phước Hải cho biết, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ thành phố đã đạt nhiều mục tiêu đề ra như ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, hiện nay, Đảng bộ thành phố không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Cán bộ, công chức TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.     Ảnh: B.S
Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng sát thực tiễn và hiệu quả hơn. Hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thực chất. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng được củng cố, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên...
 
Có được kết quả đó là nhờ hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã nhận thức sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái, sự cần thiết phải tự soi, tự sửa... Từ đó hình thành ý thức gương mẫu, tự giác nhận diện khuyết điểm và xây dựng kế hoạch phấn đấu khắc phục. Bên cạnh đó, Thành ủy thực hiện quan điểm, kết hợp gắn “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
 
Từ đó, Thành ủy TP.Quảng Ngãi đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng... Từ năm 2016 - 2020, các cấp ủy cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 106 đảng viên. Qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
 
“Sợi chỉ đỏ” trong xây dựng Đảng
 
Các cấp ủy của Đảng bộ TP.Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình tại chi bộ, đặc biệt là đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị; chú trọng tăng cường mối quan hệ đảng viên gắn bó với nhân dân. Đây là chuyển biến rõ nét nhất sau khi thực hiện việc nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế  -  xã hội của thành phố, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Trần Phước Hải, thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì yếu tố quan trọng là tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Trên cơ sở đó cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sát với thực tiễn, có tính khả thi, đồng thời phân rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.
 
BÁ SƠN
 
    
                                                                   
 
.
.