Tư Nghĩa: Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập

08:35, 12/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), huyện Tư Nghĩa đã tiến hành kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 19, huyện đã giảm 3 đơn vị, giải thể 1 đơn vị và kiện toàn 1 đơn vị sự nghiệp công lập... Theo đó, huyện hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức. Huyện cũng chủ động rà soát, sắp xếp, đảm bảo về số lượng người làm việc tối thiểu để thành lập đơn vị sự nghiệp. Số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... 
Bộ phận hành chính của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Tư Nghĩa trong giờ làm việc.                  Ảnh: HÀ MY
Bộ phận hành chính của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Tư Nghĩa trong giờ làm việc. Ảnh: HÀ MY
Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường học, huyện Tư Nghĩa thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường công lập trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019 - 2021. Qua sắp xếp đã giảm 3 đơn vị trường tiểu học và giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học đã góp phần tinh gọn tổ chức, bộ máy; tinh giản đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, tạo điều kiện về đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, tiết kiệm chi ngân sách...
 
Thực hiện lộ trình tự chủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Tư Nghĩa đã thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, trên cơ sở tổ chức lại Đài Truyền thanh huyện và tiếp nhận bộ phận sự nghiệp văn hóa, thể thao của Phòng VH-TT, tạo điều kiện cho đơn vị phát huy tính chủ động trong tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tiếp nhận thông tin của nhân dân.
 
Theo Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần làm tinh gọn bộ máy các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước...
 
BÁ SƠN
 
 
 
.
.