Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân

17:17, 21/07/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Quảng Ngãi điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2 của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!
 
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; các báo cáo của TAND tỉnh, VKSND tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá:
 
Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và để thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 
Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới; đặc biệt là trước yêu cầu phải giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực, cố gắng tạo dựng trong chặng đường vừa qua; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt; biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. HĐND cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đối chiếu và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các chỉ tiêu chưa đạt 50%, chúng ta phải phấn đấu để đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9-10%. 
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; việc tổ chức đối thoại của chính quyền với doanh nghiệp phải được đổi mới, đi vào thực chất và làm thường xuyên, theo đó chính quyền sẵn sàng lắng nghe, vận dụng sáng tạo các quy định để kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp. Ngược lại, kiên quyết áp dụng các chế tài mạnh, xử lý không khoan nhượng đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, bất chấp quy định, làm ăn phi pháp. Quảng Ngãi chỉ đồng hành cùng các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
 
Để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Những lĩnh vực đã đạt kết quả khá trong 6 tháng đầu năm, phải quan tâm chỉ đạo, điều hành để phát huy hơn nữa năng lực sản xuất - kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất có thể. Những lĩnh vực đạt kết quả thấp trong 6 tháng đầu năm, phải khẩn trương có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu và tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả năm. 
 
Hai là, nghiên cứu có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động tối đa và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; quyết tâm từ nay đến hết năm 2021 bảo đảm hoàn thành mục tiêu huy động được từ 24.000 - 26.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển năm 2021.
 
Để hoàn thành mục tiêu đó, phải tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình, dự án còn vướng về thủ tục, tiến độ chậm không có khả năng giải ngân hết vốn, cho những công trình, dự án triển khai nhanh, có khối lượng hoàn thành để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 30.11.2020.
 
Giải quyết tồn tại vướng mắc trong các dự án đầu tư, lựa chọn những dự án có tính khả thi cao để ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt và sớm khởi công. Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm quy định của pháp luật, thực hiện không đúng cam kết, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai dự án. Chủ động, tích cực phối hợp, đồng hành với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư.
 
Ba là, xây dựng quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng và cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án, nhất là các dự án quy mô lớn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, trong Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp, dịch vụ VSip, thành phố Quảng Ngãi và các dự án trọng điểm của tỉnh. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực để thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh.
 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất năm 2021 để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng.
 
Thứ tư là, tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết những tồn tại trong các dự án về y tế và tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân phát triển y tế ngoài công lập, huy động nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ y tế chất lượng cao. 
 
Chủ động xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc Hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính Phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi để từ đó làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Phải tập trung xử lý dứt điểm, căn cơ các điểm nóng về môi trường, phải thực sự quyết tâm, có lộ trình xử lý phù hợp, phải coi xử lý ô nhiễm môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu vì môi trường là sự sống của chúng ta.
 
Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tôi đề nghị các ngành chức năng, đặc biệt là Công an kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, nhất là trong công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý người nước ngoài. Thường xuyên mở các đợt cao điểm rà soát, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Không thể để các đối tượng băng nhóm, giang hồ, xã hội đen, bảo kê, ma túy, cờ bạc, coi thường pháp luật và tính mạng con người.
 
Sáu là, chủ động các phương án và đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
Bảy là, cùng với nguồn lực đầu tư thì việc chỉ đạo, điều hành là giải pháp quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2021.
 
Vì vậy, cần phải tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc.
 
Đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng CNTT bảo đảm giải quyết nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.. Phải nghiêm túc xin lỗi công dân, tổ chức nếu giải quyết chậm trễ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm. 
 
Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức trong bộ máy vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan.
 
Những việc nêu trên, cũng chính là giải pháp căn cơ để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công của tỉnh.
 
Nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm 2021 còn rất nhiều và nặng nề, vì vậy, tôi đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh trên cơ sở đó đề ra các giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành phải nhập cuộc với tinh thần tiến công mạnh mẽ, không lùi bước trước bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; có chức vụ thì phải dám quyết, dám chịu trách nhiệm, không được đùn đẩy, né tránh, thờ ơ, vô cảm. Tất cả phải đồng lòng, đồng sức, kết thành một khối đoàn kết để hoàn thành chức trách được giao, không phụ lòng tin của nhân dân, chúng ta phải ở trong trạng thái : đứng như đi, đi phải như chạy, chạy phải bền bỉ như chạy marathon thì mới mong giải quyết hiệu quả các công việc. 
 
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!
 
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 24 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống. 
 
Đề nghị Thường trực, các ban và các vị đại biểu HĐNĐ tỉnh bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với đồng bào, cử tri, giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết cũng như việc thực hiện lời hứa của UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và đồng bào, cử tri ủng hộ mạnh mẽ chủ trương của HĐND tỉnh, theo đó, thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh và góp ý để giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát của mình, qua đó, giúp các cơ quan chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
 
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!
 
Thực hiện quyền hạn theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua và định hướng thời gian tới.
 
HĐND tỉnh yêu cầu: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp.
 
Đặc biệt, trong thời gian qua là chặng đường đầy khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 đã kéo dài hơn 18 tháng, và đối với tỉnh ta đã ảnh hưởng rất lớn của đợt bùng phát dịch lần thứ 4. 
 
Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vẫn đang ở trong giai đoạn phức tạp. Dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bà con, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các tổ chức, cơ quan, địa phương.
 
Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân toàn tỉnh và đặc biệt là sự đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội nơi tuyến đầu chống dịch, nên chúng ta đã và đang kiểm soát được tình hình.
 
Tôi chia sẻ với những khó khăn, bất tiện mà bà con nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh đang gặp phải, đồng thời căn cứ vào tình hình và điều kiện của tỉnh chúng ta sẽ có phương án tốt nhất để hỗ trợ cho bà con đang lao động mưu sinh tại TP. HCM; nhưng với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, gia đình và chính của bản thân mình,  tôi mong bà con chia sẻ, chấp hành và ủng hộ chủ trương của tỉnh, chúng ta hãy chung sức, đồng lòng cùng vượt qua thời điểm khó khăn này.
 
Kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong thời điểm các cấp, các ngành đang có nhiều hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ. Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam; thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin được gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh  binh và các gia đình có công trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn và lời tri ân sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Tại kỳ họp, chúng ta đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, nhìn lại những việc còn hạn chế để tìm ra hướng đi mới trong thời gian đến.
 
Bối cảnh thế giới ngày nay thay đổi nhanh chóng, cuộc công nghiệp cách mạng lần thứ tư không cho phép chúng ta dừng lại, mà phải biết hiện thực hóa hoài bão, biết khát khao và biến ước mơ thành hành động. 
 
Chúng ta không được quá tự tôn, cũng không được tự ti mà phải tự tin. Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên cần phải luôn suy nghĩ và hành động theo phương châm: không chỉ làm cho xong việc mà phải luôn hướng tới làm sao để cho kết quả tốt hơn, mới hơn, mang lại giá trị cao hơn.
 
Xung quanh chúng ta không ai chấp nhận thụt lùi, chúng ta đi chậm đồng nghĩa với việc thoái bộ, đi ngược dòng chảy của thời đại. Nếu chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau thì hãy hành động khi người khác còn chần chừ. 
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Từ thực tiễn đã qua, chúng ta rút ra bài học lớn đó là phải luôn quan tâm giữ gìn đoàn kết nội bộ, coi đoàn kết là động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn kết phải dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì sự phát triển chung của tỉnh và lợi ích chung của Nhân dân.
 
Để có đoàn kết thực sự thực sự không chỉ bằng lời nói, lý trí mà phải có tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Biết hy sinh, biết khoan dung để có sự đoàn kết, thống nhất. 
 
Phải thật sự mở rộng dân chủ để mọi người được nêu quan điểm, được bày tỏ và lắng nghe, thật sự lắng nghe để quyết định các vấn đề và nhiệm vụ chung.
 
Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai nhưng là nguồn nhân lực thích ứng với đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là phát huy tiềm lực văn hóa, tinh thần cho người dân để trở thành nguồn lực nội sinh. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là gắn kết nguồn lực, lực lượng xã hội để chăm lo những vấn đề xã hội trong bối cảnh thế giới với những biến động khó lường. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là nằm trong khát vọng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!
 
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình của trung ương và tỉnh; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
 
Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIII.
 
Xin trân trọng cảm!
 
.