Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

04:04, 22/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân”, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã đổi mới cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời...
[links()]
Kịp thời giải quyết các kiến nghị
 
Công tác tiếp xúc cử tri đã được đổi mới theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng cử tri đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cử tri và nhân dân. Tại các cuộc tiếp xúc đều mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng, ban của huyện cùng lắng nghe để trực tiếp đối thoại, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhờ đó, hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu và cơ quan chức năng đối thoại, giải trình khá đầy đủ, có hướng giải quyết cụ thể. Đối với những ý kiến về các vấn đề bức xúc, nổi cộm được các đại biểu tiếp thu và làm cơ sở để chất vấn tại kỳ họp. 
Nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp của cử tri xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) được cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.
Nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp của cử tri xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) được cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.
Qua tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh đã trực tiếp thu thập nhiều thông tin cụ thể, đa chiều, bổ ích phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền và trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri và đề nghị các cơ quan chức năng trả lời được tăng cường. Trong 5 năm qua, đã có 840/900 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đạt hơn 90%.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh cho biết: Mỗi lần tiếp xúc cử tri định kỳ, hàng trăm ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét các ý kiến để có hướng phân định. Hầu hết các nội dung kiến nghị chính đáng của cử tri đều được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc tiếp thu để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định, cơ chế để chỉ đạo điều hành. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn những kiến nghị bức xúc của cử tri đề nghị UBND tỉnh trả lời ngay tại kỳ họp có truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi. Kết quả trả lời đó được Hội đồng Tư vấn MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt và nội dung nào chưa thỏa đáng sẽ yêu cầu tiếp tục trả lời.
 
Gửi niềm tin vào đại biểu dân cử 
 
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp, ngành đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
 
Cử tri Ung Văn Thị, ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) cho biết: Chúng tôi rất hài lòng vì nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh đã được đơn vị chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri được đáp ứng, tạo niềm tin của cử tri đối với đại biểu dân cử. Đơn cử như xã Tịnh Sơn, các vấn đề cử tri kiến nghị về rà phá bom mìn, xây dựng kè, đường giao thông nông thôn... đều được cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời. Đây là sự nỗ lực lớn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp đối với cử tri và nhân dân.
 
Đặc biệt, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị. Điều này cho thấy, trách nhiệm với cử tri của cơ quan chức năng ngày càng được nâng cao...    
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN