Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

13:45, 28/04/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở thực hiện kịp thời, nghiêm túc. 
 
Xem video: 
.

 

 
Các đảng ủy, chi bộ cơ sở và hầu hết cán bộ, đảng viên đã quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao ý thức trong việc rèn luyện, giữ gìn và phát huy đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được thực hiện tốt, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức cơ sở đảng; một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được tập trung bàn, thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện.
 
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy và người đứng đầu thực hiện nghiêm túc; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, các đảng ủy, chi bộ cơ sở và hầu hết cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển mạnh từ học tập sang làm theo với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác được áp dụng, trong đó có nhiều mô hình mới, sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến được nhân rộng thực hiện, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt được các cấp ủy quan tâm và thực hiện kịp thời, đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối đẩy mạnh học tập làm theo Bác.
 
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 70 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng, biểu dương đối với 7 tập thể và 14 cá nhân là “ Những tấm gương bình dị mà cao quý”. 
 
Các tập thể nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Các tập thể nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 
Công tác kiểm tra, giám sát trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy tăng cường, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào thực chất và có chất lượng.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề năm, chủ điểm hằng quý thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ.
 
Tiếp tục thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước….
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm (2016- 2021). 
H.P- Đ.Tươi
.