Quảng Ngãi: Có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với số đại biểu được bầu là 7

11:33, 07/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Đối với tỉnh Quảng Ngãi: Số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 7, số đơn vị bầu cử là 3.
 
Cụ thể: Đơn vị số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Tây và Sơn Hà. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 02.
 
Đơn vị số 2: Gồm thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.
 
Đơn vị số 3: Gồm thị xã Đức Phổ và các huyện: Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 02.
 
PV
.