Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp: Phải đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ

21:14, 04/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh hiện đang tập trung chuẩn bị các nội dung, để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào trung tuần tháng 10.2021.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Huỳnh Thị Sương cho biết: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai sớm từ cấp trung ương cho đến cấp tỉnh, huyện, do vậy các khâu chuẩn bị cho đại hội đều có sự chủ động, nhiều thuận lợi. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, nhắc nhở triển khai công tác chuẩn bị đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ.   
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo kế hoạch, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được tổ chức trong quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021. Hội LHPN tỉnh chọn Hội LHPN xã Bình Trị (Bình Sơn) để chỉ đạo điểm tổ chức đại hội cấp xã, dự kiến diễn ra vào ngày 26.3.2021. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện tiến hành trong quý II, hoàn thành trong quý III/2021. Hội LHPN TP.Quảng Ngãi được chọn chỉ đạo điểm tổ chức đại hội cấp huyện, dự kiến diễn ra trong tháng 6.2021. Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 chọn Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra trong tháng 4.2021. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10.2021.
 
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, thành lập các tiểu ban để chuẩn bị tổ chức đại hội. Bà Huỳnh Thị Sương nhấn mạnh: Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX được tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương  thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ. 
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Do vậy, ban thường vụ các cấp hội phụ nữ phải bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc để tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.
 
Chuẩn bị chu đáo ở các khâu
 
Để tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp, cần tập trung thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng văn kiện đại hội và chuẩn bị về nhân sự. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện sớm việc xây dựng các văn kiện đại hội để lấy ý kiến góp ý.
 
Trong báo cáo chính trị, cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, chú trọng đánh giá những đóng góp của phụ nữ nhằm khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, địa vị của phụ nữ, vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong vận động phụ nữ, là cầu nối giữa phụ nữ với  Đảng, Nhà nước và ngược lại... Đánh giá việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; bám sát định hướng của cấp trên để các phong trào, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ mới có sự  đồng bộ, xuyên suốt, phù hợp với thực tiễn.
 
Về công tác chuẩn bị nhân sự, nhìn chung hội LHPN các cấp trong tỉnh đã chủ động rà soát quy hoạch, tham mưu bổ sung quy hoạch nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ 2021 - 2026, củng cố, kiện toàn các chức danh chủ chốt còn khuyết để đảm bảo đội ngũ cán bộ chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội phụ nữ  các cấp. Một số đơn vị, địa phương chưa kiện toàn chức danh chủ chốt của Hội LHPN, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, trao đổi với cấp ủy địa phương sớm kiện toàn để kịp thời chỉ đạo đại hội. 
 
Bài, ảnh: MINH ANH  
 
 
 
 
.
.