Thị xã Đức Phổ: Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

21:48, 15/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, Thị ủy Đức Phổ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn triển khai nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, nhằm tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Đổi mới phương thức lãnh đạo
 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị xã, Thị ủy Đức Phổ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy để sớm ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng Quy chế và Chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ. Quy chế làm việc được xây dựng theo hướng đối với những vấn đề quan trọng, cấp thiết cần tập trung chỉ đạo trong thời gian ngắn thì sẽ ban hành nghị quyết và các văn bản chỉ đạo thực hiện... Điều này giúp nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy quyền hạn, trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ.  
Việc đầu tư cầu Hải Tân đã mở hướng kết nối phát triển kinh tế của TX.Đức Phổ về phía đông.
Việc đầu tư cầu Hải Tân đã mở hướng kết nối phát triển kinh tế của TX.Đức Phổ về phía đông.
Để phục vụ cho việc ban hành các nghị quyết, Thị ủy chỉ đạo tập trung rà soát, tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI. "Việc làm này nhằm đánh giá tình hình triển khai nghị quyết, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để việc ban hành các nghị quyết mới đạt hiệu quả cao hơn", Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy Đức Phổ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Nhiệm vụ đột phá là tiếp tục xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thị xã...
Quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ 
 
Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Thị ủy Đức Phổ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa nghị quyết đại hội của đơn vị mình, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên.
 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Vũ Minh Tâm cho hay: Bám sát sự chỉ đạo của Thị ủy, Đảng bộ phường đã khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã. Quan điểm của Đảng ủy phường là việc xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Có các bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề phải giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài... 
 
Ông Vũ Minh Tâm cho biết thêm: Công việc trước mắt mà Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là khai thác, chế biến thủy, hải sản. Chú trọng phát triển dịch vụ - du lịch; khai thác tiềm năng về đất đai, tài nguyên môi trường và các nguồn lực để phát triển kinh tế. Tiếp tục huy động kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng phù hợp với khả năng của địa phương và sự đóng góp của nhân dân. Đồng thời, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.