Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

09:54, 14/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, tỉnh ta đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.  Ảnh: Thanh Thuận
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thanh Thuận
*PV: Xin Bí thư Tỉnh ủy cho biết kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở diễn ra từ ngày 18.6.2020. Hai đơn vị được chọn làm điểm là Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Ba Tơ. Sau đại hội điểm, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất một số nội dung để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội ở các đảng bộ còn lại.
 
Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bám sát các quy định, thực hiện đầy đủ, đảm bảo 4 nội dung. Đó là, tiến hành tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên. 
 
Đặc biệt, tại các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thảo luận chu đáo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhờ chuẩn bị tốt đề án nhân sự cấp ủy và thực hiện đúng quy trình nên đảng bộ cấp huyện và tương đương đã bầu 567 đồng chí ủy viên ban chấp hành (trong đó tham gia lần đầu là 144 đồng chí, chiếm 25,1%); cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 77 đồng chí (chiếm 13,58%); cán bộ nữ 83 đồng chí (chiếm 14,6%); dân tộc thiểu số 71 đồng chí (chiếm 12,5%). Có 157 đồng chí được bầu làm ủy viên ban thường vụ (trong đó tham gia lần đầu có 33 đồng chí), có 11/13 huyện có nữ trong ban thường vụ; có 12 bí thư không phải là người địa phương. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu 334 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Nhìn chung, cấp ủy khóa mới đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu theo quy định của trung ương và đúng theo đề án nhân sự được duyệt. Thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành tốt các nội dung đề ra, mà còn biểu thị niềm tin, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển của đảng bộ và nhân dân các địa phương. Nghị quyết đại hội được thông qua là kết quả của sự kết tinh trí tuệ và quyết tâm chính trị cao.
“Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, phát huy dân chủ, trách nhiệm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững".
 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN
*PV: Tại một số địa phương, sau đại hội còn khuyết chức danh bí thư, phó bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự chủ chốt ở những địa phương này như thế nào, thưa đồng chí?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Theo Đề án nhân sự và kết quả đại hội bầu có khuyết chức danh bí thư ở Đảng bộ huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi; khuyết chức danh phó bí thư ở Đảng bộ huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi.
 
Sau đại hội cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch kiện toàn, điều động bố trí các chức danh còn khuyết. Đến nay, đã kiện toàn Bí thư Huyện ủy ở các địa phương Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tơ. Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục kiện toàn Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và phó bí thư các huyện còn lại. Riêng TP.Quảng Ngãi là địa bàn quan trọng, theo cơ cấu trong Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do vậy, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phân công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm Bí thư Thành ủy. 
 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân xem triển lãm ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân xem triển lãm ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
*PV: Thưa đồng chí, hiện công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được triển khai như thế nào?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Đến nay, việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã cơ bản hoàn thành. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã tổ chức lấy ý kiến góp ý 13 ban, bộ, ngành trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện đội ngũ trí thức và cán bộ khoa học, công nghệ; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên; đại biểu HĐND tỉnh; công bố trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi để lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và nhân dân... và đã tiếp thu hoàn chỉnh. 
 
Dự thảo Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX cũng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, lấy ý kiến bảo đảm quy trình, nghiêm túc. Nội dung báo cáo đã kiểm điểm, tự phê bình với thái độ khách quan, trung thực; thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời xác định các nhóm giải pháp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong những năm đến.
 
Về công tác nhân sự, đề án, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng và thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định 105 và quy trình nhân sự cấp ủy được quy định trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 08 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và thông qua Tỉnh ủy về Đề án, Phương án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc lập hồ sơ nhân sự báo cáo trung ương xem xét, thẩm định.
 
Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về văn kiện, nhân sự, thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy thông qua lần cuối văn kiện và soát xét các nội dung liên quan đại hội; ban hành quyết định triệu tập đại hội; chỉ đạo in ấn văn kiện, các tài liệu liên quan phục vụ đại hội; tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài của trung ương, của tỉnh, tuyên truyền trực quan sinh động bằng panô, áp phích, băng rôn; đồng thời chuẩn bị tốt các khâu về công tác lễ tân, hậu cần để tổ chức đại hội thành công.
 
*PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
THANH THUẬN 
(thực hiện)
 
 
 
.
.