Phát triển đảng viên mới: Coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị

08:41, 07/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng. Trong 5 năm qua (2015 - 2019), Quảng Ngãi đã kết nạp gần 7.000 đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên cũng không ngừng được nâng lên.
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp là một trong những đảng bộ phát triển đảng viên cao nhất trong 5 năm qua, với hơn 1.800 đảng viên. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, số lượng phát triển đảng giảm hẳn so với các năm trước. Nguyên nhân là do quy trình lựa chọn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng ở một số nơi chưa bám vào tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn. Trong khi đó, công tác kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn... 
Lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi).
Lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi).
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Để công tác phát triển đảng viên năm 2020 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi ủy trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên; đồng thời đưa công tác phát triển đảng viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Từng cấp ủy, chi bộ khi xem xét, tạo nguồn kết nạp Đảng phải thực hiện hiệu quả quá trình theo dõi, thử thách, rèn luyện đối với quần chúng được xem xét, không vì nể nang hoặc chạy theo số lượng, mà xem nhẹ chất lượng trong kết nạp đảng viên. Đặc biệt là, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, tính chiến đấu, nêu gương của từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị.
 
Mặc dù các cấp ủy đã có sự quan tâm trong công tác phát triển đảng viên và trung bình hằng năm, toàn tỉnh đã phát triển hơn 1.700 đảng viên, nhưng từ khi thực hiện nghị quyết của Đảng về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) thì nguồn phát triển đảng viên gần như bị thu hẹp do cắt giảm hợp đồng. 
 
Theo Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp, thì nguồn kết nạp dựa vào hai lực lượng chính, đó là quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức các xã, thị trấn. Tuy nhiên, nguồn này đến nay không còn nhiều. Nguồn kế tiếp là thanh niên học xong phổ thông ở nhà lao động, một số học xong trung cấp, cao đẳng, đại học chưa xin được việc làm, hội viên các đoàn thể... lại không ổn định. Tình trạng bỏ sinh hoạt đảng do phải đi làm ăn xa còn diễn ra. Do đó, kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đồng thời phải gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên...
 
Để nâng cao chất lượng đảng viên, cần thực hiện tổng thể các giải pháp từ giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng bồi dưỡng nguồn kết nạp Ðảng; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, đến công tác kiểm tra, giám sát, rà soát sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng... Ðây là yêu cầu đặt ra đối với công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy đảng.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.