Đảng bộ huyện Mộ Đức và Ba Tơ: Sẵn sàng cho đại hội điểm

21:57, 01/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, hai đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đảng bộ huyện Mộ Đức và Ba Tơ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho đại hội diễn ra vào cuối tháng 6.2020. 
Chuẩn bị chu đáo 
 
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Trần Văn Mẫn cho biết: Việc Đảng bộ huyện Mộ Đức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố là một vinh dự. Do vậy, Huyện ủy xác định phải tiến thành các bước thật kỹ lưỡng, chu đáo. Huyện ủy đã xây dựng xong dự thảo văn kiện đại hội.
 
Nét mới trong xây dựng văn kiện lần này là huyện mời Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) góp ý, so sánh, đánh giá hiện trạng, tiềm năng của huyện; đồng thời khảo sát số liệu và giúp huyện hoạch định kế hoạch phát triển trong 10 năm tới. Nhờ số liệu khoa học đó mà huyện đã hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xác định bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 
 
Một góc trung tâm huyện Ba Tơ hôm nay.  Ảnh: BS
Một góc trung tâm huyện Ba Tơ hôm nay. Ảnh: BS
Đối với công tác nhân sự, trên cơ sở rà soát công tác cán bộ, huyện lựa chọn những cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn dựa vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19. Đề án nhân sự cấp ủy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới cũng đã được Tỉnh ủy cho ý kiến. “Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng”, ông Trần Văn Mẫn nhấn mạnh. 
 
Sẵn sàng cho đại hội  
 
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho hay: Đảng bộ huyện Ba Tơ được tổ chức thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Tỉnh ủy và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là động lực để bí thư cấp ủy khóa mới nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy không được lơ là, chủ quan, coi trọng tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị.
 
Đối với Báo cáo chính trị phải căn cứ nghị quyết đại hội để kiểm điểm, gắn với đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, của những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua. Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Sắp tới huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thông qua.
 
Về công tác nhân sự, huyện Ba Tơ đã xây dựng xong kế hoạch, phương án nhân sự được thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu, đảm bảo đúng quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn. Đề án nhân sự cấp ủy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới cũng đã được Tỉnh ủy cho ý kiến.
 
BÁ SƠN
 
 
 
.
.