Nhìn lại 10 năm thực hiện "Dân vận khéo"

09:58, 16/10/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính... Từ đó, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã được nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, Đảng ủy, UBND xã Phổ An (Đức Phổ) tập trung chỉ đạo khối dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu của chủ trương này. Đồng thời, tổ chức những cuộc họp để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào tất cả các bước của quy trình dồn điền, đổi thửa.

Nhờ phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch, nhân dân đã đồng tình thực hiện, nên xã Phổ An đã dồn điền đổi thửa trên 260ha, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Nhiều nông dân ở xã Đức Phong (Mộ Đức) trồng cây măng tây mang lại hiệu quả kinh tế cao.           ẢNH: T.THUẬN
Nhiều nông dân ở xã Đức Phong (Mộ Đức) trồng cây măng tây mang lại hiệu quả kinh tế cao. ẢNH: T.THUẬN

Còn tại Mộ Đức, những năm gần đây, cây măng tây đã bén rễ ở vùng đất cát khu đông của huyện và trở thành cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Chị Hồ Thị Thành Nhàn, ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong cho biết: Từ khi chính quyền vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình đã chuyển 3 sào mía để trồng măng tây, mỗi năm lợi nhuận gần 200 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với trồng mía.

"Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng" là một trong những mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là khi các địa phương đang triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua đó, các địa phương vận động nhân dân đóng góp hơn 887 tỷ đồng; hiến hơn 1.982.780m2 đất; xây dựng hơn 1.922km đường giao thông nông thôn, với hơn 78.757 bóng điện; đóng góp 383.778 ngày công của nhân dân; làm mới hơn 3.300km đường giao thông nông thôn và cứng hoá, nhựa hoá 2.820km đường liên xã, liên thôn.

Đặc biệt, một số địa phương ở các huyện miền núi, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, nhất là vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công ích phục vụ đời sống của nhân dân.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết: Trong 10 năm qua (2009 - 2019), các địa phương, đơn vị đã đăng ký và triển khai thực hiện 6.223 mô hình theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2011 - 2013 xây dựng được 523 mô hình. Giai đoạn 2011 - 2015 xây dựng 1.604 mô hình. Giai đoạn 2016 - 2018 xây dựng 4.096 mô hình.

Đến nay, các mô hình đều phát huy hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng ra toàn tỉnh là 1.273 mô hình, điển hình. Trong đó, dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế là 175 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội là 762 mô hình; lĩnh vực quốc phòng, an ninh là 256 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị là 80 mô hình. Công tác dân vận trọng tâm trong thời gian tới là tuyên truyền, vận động, để đưa các mô hình này đến với nhiều hộ dân, nhiều vùng trong tỉnh hơn nữa.


THANH THUẬN

 
.
.