Thành ủy Quảng Ngãi: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

17:00, 11/09/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Thành ủy Quảng Ngãi chú trọng thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, Chánh Thanh tra TP.Quảng Ngãi Đào Kim Kinh cho biết: Cấp ủy, UBKT từ thành phố đến cơ sở đã đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở.

 

phê bình nghiêm khắc.
Vì để xảy ra sai phạm ở bộ phận một cửa, nên năm 2018, UBND phường Nguyễn Nghiêm bị kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc.
Theo đó, Thành ủy, Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo UBKT tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hằng năm. Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng, kiểm tra đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu thành ủy chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; đồng thời chỉ đạo các đảng ủy cơ sở kiện toàn bộ máy UBKT đảng ủy...

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp ở TP.Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 402 lượt tổ chức cơ sở đảng, 265 đảng viên; kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với 70 lượt tổ chức đảng, giám sát 69 đảng viên... Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 76 đảng viên vi phạm. Trong đó có 63 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 9 đảng viên bị cảnh cáo, 1 đảng viên bị cách chức và 4 đảng viên bị khai trừ đảng.
Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy... tại các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT với các ngành thuộc khối nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm đạo đức, lối sống...

Thành ủy Quảng Ngãi đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với một đảng viên do lợi dụng dân chủ đưa lên mạng xã hội Facebook những bài viết và chia sẻ, bình luận có nội dung chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ, nội dung vi phạm và được các đảng viên chấp hành nghiêm túc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 
.
.