Tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp

10:47, 21/09/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 214 của Tỉnh ủy. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thuận (Đức Phổ) Huỳnh Thị Thu Anh cho biết: Xã đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và gửi cấp trên thẩm định. Trong xây dựng báo cáo chính trị, đảng ủy xã chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội đề ra và định hướng cho nhiệm kỳ tới.
Bí thư Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) Phạm Văn Thu kiểm tra cán bộ xử lý công việc tại cơ quan. ẢNH: T.THUẬN
Bí thư Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) Phạm Văn Thu kiểm tra cán bộ xử lý công việc tại cơ quan. ẢNH: T.THUẬN

Theo quy định, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Theo Bí thư Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) Phạm Văn Thu, quy trình nhân sự cấp ủy được thực hiện 5 bước đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy. Thực hiện theo Quy định số 90 của Bộ Chính trị, các đồng chí được giới thiệu để bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt phải đảm bảo tiêu chuẩn của tất cả các chức danh dự kiến đảm nhiệm.

Một trong những yêu cầu, định hướng của Tỉnh ủy là địa phương nhìn nhận chính xác, đánh giá đúng thực trạng những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết nhiệm kỳ qua, để trên cơ sở đó đánh giá sát thực tế, rút ra  bài học kinh nghiệm và đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới, gắn với việc xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển chung của tỉnh, từ đó xác định nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc với các địa phương trong thời gian vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ lưu ý với địa phương về tầm quan trọng của việc xác định đúng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ở nhiệm kỳ tới. Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần thể hiện tính liên thông giữa các cấp; xác định đúng tình hình thực tế, đưa ra dự báo và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thể hiện được khát vọng vươn lên của từng địa phương.

Việc đưa ra chỉ tiêu, mục tiêu giữa các lĩnh vực cần đảm bảo tính hài hòa, cân bằng. Trong báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần thể hiện rõ mặt được và chưa được, đánh giá đúng thực chất và xác định nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm.

Công tác nhân sự phải thực hiện đúng theo quy định. Cấp ủy phải căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của từng chi bộ để sắp xếp nhân sự. Công tác lựa chọn nhân sự ứng cử trong nhiệm kỳ tới phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và độ tuổi theo quy định, quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, trẻ vào cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với phương châm thành công của đại hội đảng cấp cơ sở là điều kiện quan trọng cho thành công của đại hội đảng cấp trên. Do đó, các cấp ủy cơ sở phải đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.


THANH THUẬN


 
.
.